srssssersssdgimvssmicdsd

Zaključni izpiti 2016/2017

Zaključni izpit po srednjem poklicnem izobraževanju (3 leta)

Dijaki zaključijo srednje poklicno izobraževanje z zaključnim izpitom.
Zaključni izpit obsega izpit iz:
– slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno,
– zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu, lahko dijak nadaljuje šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (po modelu 3 + 2).


Koledar opravljanja zaključnega izpita

 

ZIMSKI IZPITNI ROK 2017

– 3. februar 2017 Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
– 9. februar 2017 Slovenščina – pisni izpit
– 13. februar 2017 Slovenščina – ustni
– 15. februar 2017 Izdelek oz. storitev in zagovor

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2017

– 1. junij 2017 Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
– 5. junij 2017 Slovenščina – pisni izpit
– 8. junij 2017 Izdelek oz. storitev in zagovor
– 12. junij 2017 Slovenščina – ustni izpit

 

JESENSKI IZPITNI ROK 2017

– 18. avgust 2017 Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
– 21. avgust 2017 Slovenščina – pisni izpit
– 23. avgust 2017 Izdelek oz. storitev in zagovor
– 25. avgust 2017 Slovenščina – ustni izpit

Aktualno

Izpitni katalog za zaključno delo – elektrikar

Pravilnik o zaključnem izpitu
Potek zaključnega izpita – avgust 2017

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660