Poklicna matura 2023/2024

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo. Poklicno maturo sestavljajo 4 predmeti: - slovenščina, - strokovnoteoretični predmet, - tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka), - storitev oziroma izdelek in zagovor. Po uspešno opravljeni poklicni maturi, lahko dijak nadaljuje izobraževanje v: - višješolskih in visokošolskih študijskih programih in - določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta).
Koledar opravljanja poklicne mature

 ZIMSKI IZPITNI ROK 2023

- 3. december 2023 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
- 22. januar 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
- 28. januar 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
- 1. februar 2024 Slovenščina - pisni izpit
- 2. februar 2024 2. predmet - pisni izpit
- 5. februar 2024 Matematika, angleščina, nemščina - pisni izpit
- 6. februar - 16. februar 2024 Ustni izpiti in 4. predmet
- 5. marec 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2024

- marec 2024 Predpreizkus
- 30. marec 2024 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
- 19. maj 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
- 25. maj 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
- 23. maj - 27. maj 2024 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)
- 23. maj - 28. maj 2024 Organizirane priprave na poklicno maturo
- 29. maj 2024 Slovenščina - pisni izpit
- 1. junij 2024 Angleščina - pisni izpit
- 6. junij 2024 2. predmet - pisni izpit
- 8. junij 2024 Matematika - pisni izpit
- 10. junij - 21. junij 2024 (1. junij in 8. junij le izjemoma) Ustni izpiti in 4. predmet
- 4. julij 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

JESENSKI IZPITNI ROK 2024

- 5. julij 2024 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
- 13. avgust 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
- 19. avgust 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
- 23. avgust 2024 Slovenščina - pisni izpit
- 26. avgust 2024 Matematika - pisni izpit
- 27. avgust 2024 Angleščina, nemščina - pisni izpit
- 29. avgust 2024 2. predmet - pisni izpit
- 23. avgust - 4. september 2024 Ustni izpiti in 4. predmet
- 10. september 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Aktualno Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije Koledar izdelka oz. storitve 2024 Seznam tem za 4. predmet POM 2023/2024 Navodila za pisne izpite - februar 2024 Osnovni razpored izpitov - februar 2024 Navodila za pisne izpite - junij 2024 Osnovni razpored izpitov - junij 2024 Časi pisanja pisnih izpitov 2024 Dovoljeni pripomočki pri pisnih izpitih 2024
Povezave Zakon o maturi Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi Pravilnik o poklicni maturi Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Navodilo za pripravo dokumentacije Navodilo za pripravo dokumentacije
Predmetni izpitni katalogi Predmetni izpitni katalogi (RIC)
Šolska maturitetna komisija

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.