srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Predstavitev šole

Elektro in računalniška šola

Elektro in računalniška šola je ena izmed štirih srednjih šol na Šolskem centru Velenje. Izobraževanje poteka v petih izobraževalnih programih: elektrikar, elektrotehnik (PTI in SSI), tehnik računalništva in tehnik mehatronike. V šolskem letu 2022/23 se v teh programih izobražuje 487 dijakov. Pouk poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 14.35. Pred in po pouku ponujamo dijakom krožke, ki so njihova interesna dejavnost. Izobražujemo na dveh lokacijah: splošno-izobraževalne predmete in celotni izobraževalni program računalništva izvajamo na lokaciji Trg mladosti 3 (v središču Velenja), strokovne vsebine iz področja elektrotehnike in mehatronike pa izvajamo na lokaciji Koroška 62a (ob Škalskem in Velenjskem jezeru). Veliko pozornosti namenjamo dobri opremljenosti na vseh strokovnih področjih, kot tudi dobremu sodelovanju z gospodarstvom.

mic sola Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)

Prevoz dijakov v šolo je v glavnem prilagojen pričetku in koncu pouka. Prevoz iz smeri Celja v Velenje je možen z vlakom in avtobusom. Prevozi iz drugih smeri v Velenje so možni z avtobusom. Avtobusno postajališče je v neposredni bližini šole. Dijaki imajo možnost nabave subvencionirane dijaške mesečne vozovnice. Dijaki iz bolj oddaljenih krajev imajo tudi možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu Šolskega centra Velenje. S tem šolskim letom lahko začasno uporabljajo brezplačen mestni lokalni prevoz.

Dijaki imajo možnost prijave na subvencionirano prehrano. Malice – topel obrok organiziramo v času glavnega odmora v jedilnici stavbe Gaudeamus in na MIC-u. Lokacija je odvisna od dnevnega razporeda oddelka glede na urnik. Malica je organizirana v času glavnega, 45-minutnega odmora, ki je po drugi šolski uri ob 9.40, izjemoma zaradi posebnosti urnika tudi ob 10.30 ali 11.20. Na MIC-u, kjer poteka praktični pouk, pa je dolžina odmora 25 minut.

Učbenike si lahko izposodijo v šoli iz učbeniškega sklada.

Pred poukom in po pouku je čas za interesne dejavnosti – krožke.

predstavitev sole 1 predstavitev sole 2 predstavitev sole 3

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660