srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Učitelji in zaposleni

Vodstvo šole

Simon Konečnik, univ. dipl. inž.
Ravnatelj
Področje: Elektrotehnika, računalništvo
Predmeti: ravnatelj šole, OOP
Telefon: (03) 896 06 30
Kabinet: C 210
E-pošta: simon.konecnik@scv.si
Beti Tomic, prof.
Pomočnica ravnatelja
Področje:
Angleščina, nemščina
Predmeti:
ANG, O-STTJ
E-pošta:
beti.tomic@scv.si
Karina Špegel, dipl. ekonom. (UN)
Tajništvo
Telefon: (03) 896 06 32
Kabinet: C 28
E-pošta: karina.spegel@scv.si
Uradne ure so vsak dan od 11.00 do 14.00
Urška Koletnik, univ. dipl. psih.
Svetovalna služba
Področje: svetovanje, načrtovanje, evalvacija
Telefon: (03) 896 06 28
Kabinet: C 209
E-pošta: urska.koletnik@scv.si

Polonca Kunstelj, univ. dipl. soc. ped.
Svetovalna služba
Področje: svetovanje, načrtovanje, evalvacija
Telefon: (03) 896 06 82
Kabinet: Prizidek D – svetovalna služba
E-pošta: polonca.kunstelj@scv.si

Edis Mustafić, dipl. inž. energetike (VS)
Pooblaščena oseba za vodenje MIC, vodja praktičnega pouka elektrotehnike in mehatronike
Področje: Elektrotehnika, mehatronika
Predmeti: ELE-PRA, MEH-PRA, organizator PRA
Telefon: 03 896 82 62, 03 896 82 21, 064 160 804
Kabinet: MIC2-221
E-pošta: edis.mustafic@scv.si
Islam Mušić, prof.
Organizator PUD za program Tehnik računalništva
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ, RAČ-PRA
Telefon: (03) 896 07 18
Kabinet: C 504
E-pošta: islam.music@scv.si
Klemen Hleb, univ. dipl. inž (UN) elektrotehnike
Organizator PUD za programe Tehnik mehatronike, Elektrikar in Elektrotehnik (SSI in PTI)
Področje: Elektrotehnika
Predmeti: RAČ-PRA, ELE
Kabinet: MIC2 – 221
E-pošta: klemen.hleb@scv.si
Mojca Ošep, prof.
Tajnica šolske maturitetne komisije, šolske komisije za zaključni izpit
Področje: Geografija
Predmeti: GEO, SOC
Telefon: 03 8960 703, 03 8960 710
Kabinet: C 408
E-pošta: mojca.osep@scv.si

Učitelji splošnoizobraževalnih predmetov

Ana Cerar, prof.
Področje: Zgodovina, umetnostna zgodovina
Predmeti: ZGO, DRU
Telefon: (03) 896 07 00 (zbornica)
Kabinet: C 408
E-pošta: ana.cerar@scv.si
Simona Diklič, prof.
Področje: Slovenščina, angleščina
Predmeti: ANG, O-STTJ
Telefon: (03) 896 07 15
Kabinet: C 207
E-pošta: simona.diklic@scv.si
Sašo Gnilšek, prof.
Področje: Fizika
Predmeti: FIZ, O-FS
Telefon: (03) 896 07 05
Kabinet: C102
E-pošta: saso.gnilsek@scv.si
Jadranka Golčer, prof.
Področje: Matematika
Predmeti: MAT, O-MS
Telefon: (03)896 06 85
Kabinet: B401
E-pošta: jadranka.golcer@scv.si
Marjetka Herodež, prof.
Področje: Matematika
Predmeti: MAT, O-MS
Telefon: (03) 896 07 10
Kabinet: C 206
E-pošta: marjetka.herodez@scv.si
mag. Vlasta Leban, prof.
Področje: Angleščina
Predmeti: ANG, O-STTJ
Telefon: (03) 896 07 17
Kabinet: C 207
E-pošta: vlasta.leban@scv.si
Biserka Ledinšek, prof.
Področje: Matematika
Predmeti: MAT, O-MS
Telefon: (03) 896 07 12
Kabinet: C 309
E-pošta: biserka.ledinsek@scv.si
Sonja Lubej, prof.
Področje: Slovenščina, Pedagogika
Predmeti: SLO
Telefon: (03) 896 07 15
E-pošta: sonja.lubej@scv.si
dr. Nataša Meh Peer, prof.
Področje:
Slovenščina, Umet. zgod.
Predmeti:
SLO
E-pošta:
natasa.mehpeer@scv.si
Jolanda Melanšek, prof.
Področje: Angleščina, nemščina
Predmeti: ANG, STTJ
Telefon: (03) 896 07 17 (kabinet), (03) 896 07 00 (zbornica)
Kabinet: C 207
E-pošta: jolanda.melansek@scv.si
Alenka Meža, prof.
Področje: Slovenščina
Predmeti: SLO
Telefon: (03) 896 07 15
E-pošta: alenka.meza@scv.si
Tomislav Novak, prof.
Področje: Šport
Predmeti: ŠVZ
Telefon: (03) 896 07 07
Kabinet: Telovadnica stavbe C
E-pošta: tomislav.novak@scv.si
Franci Oblak, prof.
Področje: Šport
Predmeti: Športna vzgoja
Telefon: (03) 896 07 07
Kabinet: Telovadnica stavbe C
E-pošta: franc.oblak@scv.si
Nada Pirnat, prof.
Področje: Kemija, biologija
Predmeti: KEM, OKO
Telefon: (03) 896 07 12, (03) 896 07 00
Kabinet: C 301
E-pošta: nada.pirnat@scv.si
Klementina Selčan, dipl. angl. (UN) in dipl. slov. (UN)
Področje: Angleščina
Predmeti: ANG, AJE, O-STTJ
Telefon: (03) 896 07 17 (kabinet), (03) 896 07 00 (zbornica)
Kabinet: C207
E-pošta: klementina.selcan@scv.si
Tea Selič, univ. dipl. muzik.
Področje: Umetnost
Predmeti: UME, O-KOM
Telefon: (03) 896 06 00
Kabinet: zbornica C
E-pošta: tea.selic@scv.si
Bojana Vrbnjak, prof.
Področje: Slovenščina, Sociologija
Predmeti: SLO
Telefon: 041 925 163
E-pošta: bojana.vrbnjak@scv.si

Učitelji strokovnih modulov

Jernej Avberšek
Področje: Elektrotehnika
Predmeti: ELE-PRA
Telefon: (03) 896 82 26
Kabinet: MIC-2 206
E-pošta: jernej.avbersek@scv.si
Husejn Beganović, dipl. inž. energetike
Področje: Elektrotehnika, Energetika
Predmeti: EEV, EES, MEL, EKI
Telefon: 068 130 344
E-pošta: husejn.beganovic@scv.si
mag. Branko Dvoršak, univ. dipl. inž. elektrotehnike
Področje: Elektrotehnika
Predmeti: ELE, MEH
Telefon: (03) 896 07 10
Kabinet: C 206, M2-205
E-pošta: branko.dvorsak@scv.si
Maja Glušič, dipl. inž. elektrotehnike (UN)
Področje: Elektrotehnika, Avtomatika, Elektronika
Predmeti: EEV, EV, AVT, PS, KN, IEV, MEL
Kabinet: MIC2 – 210
E-pošta: maja.glusic@scv.si
Nino Golčman, mag. prof.
Področje: Računalništvo, Informatika, Matematika
Predmeti: RAČ, RAČ-PRA
Kabinet: C 504, C 504
E-pošta: nino.golcman@scv.si
Gregor Hrastnik, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Področje: Računalništvo in informatika
Predmeti: RAČ, RAČ-PRA
Kabinet: C 403
E-pošta: gregor.hrastnik@scv.si
Niko Hržica
Področje: Elektrotehnika, avtomatizacija
Predmeti: ESN, O-TME, O-AVT, PEM, MHS, IET
Kabinet: M2-206
E-pošta: niko.hrzica1@scv.si
mag. Simon Muha, univ. dipl. inž.
Področje: Računalništvo, Podjetništvo
Predmeti: RAČ
E-pošta: simon.muha@scv.si
Uroš Remenih, inž. informatike
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ-PRA, AS, AS-PRA
Kabinet: C 504
E-pošta: uros.remenih@scv.si
Aleš Spital, dipl. inž. rač. in inf.
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ, VOS, IKS, IPO
Kabinet: Zbornica C
E-pošta: ales.spital@scv.si
Primož Šajna, inž. elektronike
Področje: Elektronika
Predmeti: ELE-PRA, laborant VSŠ
Telefon: (03) 896 82 34
Kabinet: MIC2-113
E-pošta: primoz.sajna@scv.si
Kaja Turnšek, inž. elektronike
Področje: Elektronika
Predmeti: ELE-PRA
Kabinet: MIC-2 212 (učilnica MIC-2-211)
E-pošta: kaja.turnsek@scv.si
Peter Vrčkovnik, dipl. inž. elektrotehnike
Področje: Elektrotehnika, avtomatika
Predmeti: ELE, RAČ, RAČ-PRA
Telefon: (03) 896 06 00, (031) 693 600
Kabinet: MIC2 210
E-pošta: peter.vrckovnik@scv.si
Klemen Zaponšek, dipl. inž. meh.
Področje: Mehatronika, avtomatizacija
Predmeti: MEH, DGT, IO, REG
Kabinet: M2-119
E-pošta: klemen.zaponsek@scv.si
Miran Zevnik, univ. dipl. inž. elektrotehnike
Področje: Elektrotehnika, Računalništvo
Predmeti: RAČ
Telefon: (031) 825 357
Kabinet: C 504
E-pošta: miran.zevnik@scv.si
Samo Železnik
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ
Kabinet: C 504
E-pošta: samo.zeleznik@scv.si
Matjaž Žerak, univ. dipl. inž.
Področje: Elektrotehnika, energetika
Predmeti: ELE, PT, DES, PPEE, EPR
Telefon: (03) 896 82 28, (051) 415 705
Kabinet: MIC2-205
E-pošta: matjaz.zerak@scv.si

Ostali zaposleni

Milena Lipovšek
spremljevalka gibalno oviranega dijaka

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660