ODRASLI

Izobraževanje odraslih ima na Šolskem centru Velenje bogato tradicijo. Ker se vanj vključujejo odrasle osebe z že izdelano osebnostjo, z nekaj ali precej delovnih izkušenj ter z jasno vizijo o svojem poklicnem delu, v programih za izobraževanje odraslih izpuščamo izrazito vzgojne teme, medtem ko splošno izobraževalne in strokovne vsebine ne okrnemo, lahko pa jih z določenimi poudarki prilagodimo potrebam in željam posameznega udeleženca.

Učitelji oziroma predavatelji, ki so vključeni v proces izobraževanja na našem Centru, so učitelji naših šol in imajo dolgoletne izkušnje v izobraževalnem procesu. Ker pa se zavedamo, kako pomembno je danes sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom, v poučevanje odraslih vključujemo tudi strokovnjake iz okoliških podjetij.

Za udeležence izobraževalnih programov za odrasle smo pripravili organizirano obliko izobraževanja, pri kateri smo upoštevali Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ker vemo, da so odrasli, ki se vključijo v proces izobraževanja obremenjeni z vsakodnevnimi obveznostmi, jim kot možno obliko izobraževanja nudimo tudi samoizobraževanje, pri katerem si udeleženci izobraževanja sami razporejajo čas učenja in vrstni red izpitov, obenem pa so jim na voljo svetovanje in konzultacije pri posameznih predavateljih oz. učiteljih. Seveda pa je možna kombinacija obeh izobraževalnih oblik.

Organizacija pouka odraslih Pouk oziroma predavanja bomo izvajali v prostorih posameznih šol ali v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Pouk bomo izvajali v naslednjih oblikah: tečaji, konzultacije, mentorstvo. Tečaji so prevladujoča oblika, ki jo uporabimo vedno, kadar imamo na razpolago dovolj veliko skupino udeležencev. Konzultacije izvajamo pri majhnih skupinah. Mentorstvo nudimo kot pomoč pri posameznih izpitih.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.