Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je oblikovan Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek ali skupina svojega predstavnika. Pristojnosti Sveta staršev:
  • predlaga nadstandardne programe,
  • sodeluje pri pravilih šolskega reda in posreduje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava predloge in pripombe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
  • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
  • svet staršev se lahko poveže v lokalne aktive svetov staršev,
  • izvoli predstavnika v svet Šolskega centra Velenje,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Člani sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 so:
Ime in priimek Oddelek
Karmen Zorman 1. ET
Urška Podpečan Namestnica: Mateja Zaveršnik 1. TRA
Nataša Krenkar 1. TRB
Bernardka Volovlek 1. TM
Tanja Hriberšek Namestnica: Anja Jezernik 1. EL
Nataša Krejan 1. PTI
Anita Kotnik Vovk 2. ET
Sonja Novak 2. TRA
Alenka Čulk 2. TRB
Matjaž Rotovnik Namestnica: Simona Krajnc 2. TM
Mojca Černivšek 2. PTI
Tatjana Sladič 2. EL
Branka Deurič Kodrun 3. ET
Samo Kopušar 3. TRA
Lea Kotnik 3. TRB
Tanja Lesnjak Namestnica: Tanja Holešek 3. TM
Danica Rozoničnik 3. EL
Mirsad Halilović 4. ET
Vladimir Blagus 4. TRA
Mensur Memić 4. TRB
Saša Polh 4. TM
Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2023 / 2024  je Vladimir Blagus, namestnica predsednika pa je Lea Kotnik. Vladimir Blagus ostaja predstavnik staršev ERŠ v Svetu ŠC Velenje.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.