srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Organizator PUD za program Tehnik računalništva:
Islam Mušić, prof.

Telefon: (03) 896 07 18
Kabinet: C 504
E-pošta: islam.music@scv.si

Organizator PUD za programe Tehnik mehatronike, Elektrikar in Elektrotehnik (SSI in PTI):
Klemen Hleb, univ. dipl. inž. (UN)
Kabinet: MIC2 – 221
Telefon: (03) 896 82 21
E-pošta: klemen.hleb@scv.si

Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD)
je sestavni in obvezni del vseh vzgojno izobraževalnih programov na naši šoli. Izvaja se pri delodajalcih v raznih podjetjih in organizacijah, s katerimi šola sklene pogodbe. Tam dijaki dopolnjujejo in nadgrajujejo znanja in spretnosti, pridobljene v šoli.

Pomembni cilji PUD so v vseh programih isti, in sicer aktivno vključevanje dijakov v delovni proces, spoznavanje dela, organizacije dela in poslovanja podjetja, povezovanje teorije s prakso, spoznavanje in uporabljanje pravil o varstvu pri delu in uporaba osebnih zaščitnih sredstev, razvijanje odgovornosti, natančnosti, vztrajnosti in podjetniškega načina razmišljanja.

PUD pri delodajalcih si dijaki skušajo urediti sami – pošljejo prošnje. V kolikor si delovnega mesta ne najdejo sami, mu delodajalce poiščemo v šoli. Šola z delodajalci podpiše kolektivne pogodbe. Dijaki si lahko uredijo tudi individualne učne pogodbe. Organizator PUD v šoli pripravi vso dokumentacijo, ki jo dijak nese s seboj k delodajalcu. Pogoj za zaključek letnika je opravljeno PUD, oddano Poročilo o praktičnem izobraževanju v delovnem procesu in Potrdilo z žigom in podpisom pooblaščene osebe v podjetju (mentorja). Ocena za PUD je opravil/a ali ni opravil/a.

Navodila dijakom:

 • Dijak mora biti urejen.
 • Dijak mora točno prihajati in odhajati z delovnega mesta.
 • Pri delu mora upoštevati pravila kulturnega in vljudnega sporazumevanja.
 • Upošteva predpise varstva pri delu in interne predpise.
 • Dijak mora biti pošten, natančen in skrben.
 • Upoštevati mora pravila o odmoru in kajenju, ki jih določa podjetje, kjer opravlja PUD.
 • Med delom ne sme uporabljati mobilnega telefona.
 • Dijak mora izostanek s PUD v primeru bolezni opravičiti z zdravniškim opravičilom. Izostanke iz drugih razlogov mora predhodno najaviti mentorju in pridobiti dovoljenje, v izjemnih primerih (nesreča, smrt v družini …) ga mora čim prej obvestiti o odsotnosti.
 • Dijak mora opraviti vse ure v predvidenem času. Če tega ne opravi, mora ure nadomestiti po končanem pouku ali med počitnicami.

POMEMBNO

Izvajalec lahko dijaku kadarkoli prekine praktično izobraževanje, če ta ne izpolnjuje obveznosti, ki mu jih narekuje delodajalec. V takem primeru si sam poišče drugo delovno mesto.

Po končanem praktičnem izobraževanju mora dijak oddati organizatorju PUD v šoli:

 • potrdilo o PUD (žig in podpis) in
 • poročilo o PUD.

Terminski plan PUD 2023/24

Predstavitev in napotki za PUD

APLIKACIJA PUD – https://app.pud.si

Podjetja (elektro, mehatronika)

Podjetja (računalništvo)

Obrazec za poročilo (tehniki – ET, TM, TR, PTI) – razlaga
Obrazec za poročilo (elektrikar)

Najava učnega mesta 1. EL
Najava učnega mesta 2. EL
Najava učnega mesta 3. EL
Najava učnega mesta 1. PTI
Najava učnega mesta 2. ET
Najava učnega mesta 3. ET
Najava učnega mesta 4. ET
Najava učnega mesta 2. TM
Najava učnega mesta 3. TM
Najava učnega mesta 2. TRA
Najava učnega mesta 2. TRB
Najava učnega mesta 3. TRA
Najava učnega mesta 3. TRB

Vodnik za dijake

Prazna napotnica za PUD
Prazni evidenčni list za PUD

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660