srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je oblikovan Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek ali skupina svojega predstavnika.

Pristojnosti Sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • sodeluje pri pravilih šolskega reda in posreduje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava predloge in pripombe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
  • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
  • svet staršev se lahko poveže v lokalne aktive svetov staršev,
  • izvoli predstavnika v svet Šolskega centra Velenje,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 so:

Ime in priimek Oddelek
Branka Deurič Kodru 1. ET
Samo Kopušar 1. TRA
Lea Kotnik 1. TRB
Metod Kortnik 1. TM
Danica Rozoničnik 1. EL
Mirjana Janjić 1. PTI
Mirsad Halilović 2. ET
Vladimir Blagus 2. TRA
Mensur Memić 2. TRB
Saša Polh 2. TM
Radomirka Pekić 2. PTI
Nataša Krejan

Andrej Bastl

2. EL
Polonca Mavrič 3. ET
Majda Vukmirović 3. TRA
Borislavka Petrović 3. TRB
Klavdija Stropnik 3. TM
Ajsela Mujanović 3. EL
Boštjan Meža 4. ET
Mateja Balažic 4. TRA
Jaka Marolt 4. TRB
Branka Mramor 4. TM

Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2023 / 2024  je Vladimir Blagus, namestnica predsednika pa je Lea Kotnik. Vladimir Blagus ostaja predstavnik staršev ERŠ v Svetu ŠC Velenje.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660