Svetovalna služba

Predstavitev svetovalnega dela na Elektro in računalniški šoli

Na Elektro in računalniški šoli delo svetovalne službe opravljava Urška Koletnik (za program elektrotehnik PTI, tehnik mehatronike in tehnik računalništva) in Polonca Kunstelj (program elektrikar in elektrotehnik).

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem dijakom, staršem in učiteljem. Z vami se srečujeva na individualnih svetovanjih, skupinskih svetovanjih, delavnicah v razredih, predavanjih, roditeljskih sestankih, skupnih govorilnih urah, informativnih dnevih … Svetujeva vam na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov. Na šoli sva prisotni od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ter v času skupnih govorilnih ur. Dosegljivi sva tudi na telefonski številki in na elektronskem naslovu:

Urška Koletnik 03 8960628 urska.koletnik@scv.si

Polonca Kunstelj 03 8960682 polonca.kunstelj@scv.si

Najpogostejše teme svetovalnih razgovorov z dijaki so:–    tehnike in metode učinkovitega učenja,–    načini izboljševanja učnega uspeha,–    izostajanje od pouka,–    razveze staršev,–    problemi medosebnih odnosov,–    problemi zasvojenosti,–    nasilje,–    ravnanja ob konfliktnih situacijah idr.Če je potrebno, pri svojem delu v soglasju z vami sodelujeva tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Del nalog svetovalne delavke obsega:–    vpis in sprejem šolskih novincev v začetni letnik ter promocijske aktivnosti, ki so povezane s tem (sodelovanje na razrednih urah osnovnošolcev, informativni dni, roditeljski sestanki idr.),–    poklicno in študijsko informiranje ter vpis v naslednjo stopnjo izobrazbe,–    pomoč dijakom pri reševanju socialno–ekonomske problematike (koordinacija subvencionirane prehrane, intervencija v primeru osebne ali socialne ogroženosti),–    koordinacija vključevanja dijakov s posebnimi potrebami,–    skupinske oblike dela z dijaki – delavnice za izboljšanje kvalitete učenja (učinkovite učne navade in tehnike učenja za prve letnike),–    svetovanje v primerih preusmeritve ali ponavljanja letnika,–    svetovalno delo s starši,–    sodelovanje na roditeljskih sestankih s tematskimi predavanji za starše,–    sodelovanje na učiteljskih zborih, oddelčnih učiteljskih zborih,–    sodelovanje z učitelji,–    sodelovanje na Svetu staršev,–    sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih institucij,–    strokovno izobraževanje idr.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.