Šolska prehrana

malice 2016
Za dijake ŠCV je izvajalec storitev, ki ponuja topel obrok, podjetje Gorenje Gostinstvo, d. o. o.. To dijakom nudi malice v prostorih večnamenskega pedagoškega objekta Gaudeamus in na Medpodjetniškem izobraževalnem centru. Prijavo na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto starši oziroma skrbniki oddajo šoli praviloma v mesecu juniju. Z njo se zavežejo, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavili posamezni obrok po pravilih šolske prehrane ali v nasprotnem primeru plačali polno ceno obroka. SUBVENCIJE MALIC Vzgojno-izobraževalni zavodi pri subvencioniranju malice upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Preverite veljavnost odločbe! (če poteče 31.8., jo čim prej podaljšajte) V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo ali teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta, se za informacijo o ureditvi subvencije malice  obrne na pristojni center za socialno delo. Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane. Višina subvencije malice ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije so upravičeni učenci oziroma dijaki, ki so prijavljeni na malico in se redno izobražujejo. Subvencija malice: Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:
 • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;
 • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
 • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.
Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:
 • učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino
 • učenci in dijaki, ki so prosilci za azil
 • učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.
Dijaki se na šolsko malico PRIJAVIJO  s prijavnico (posebnim obrazcem). S PRIJAVO na šolsko prehrano se dijak in starši obvezujejo, da bodo:
 1. spoštovali pravila šolske prehrane
 2. plačali prispevek za šolsko prehrano
 3. pravočasno odjavili posamezni obrok
 4. plačali polno ceno obroka 3,6 €, če ga niso pravočasno odjavili
 5. šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov
Dijaki se ODJAVIJO od šolske malice najkasneje en delovni dan prej do 24.00 preko SPLETNE APLIKACIJE http://malice.scv.si. Malice - navodila
 • Vsak dijak si denar za malico s plačilom položnice naloži na svoj račun.
 • Številko računa TRR in številko sklica najde v spletni aplikaciji
 • upoštevati je potrebno, da banka za prenos denarja potrebuje 2 – 3 dni, zato naj bo nakazilo pravočasno opravljeno
 • Naložen denar se prenaša v vsak naslednji mesec, dokler se ne porabi.
 • Dijak / starš lahko na sistem naloži več denarja (najbolje večkratnik cene malice) in večkrat.
 • Da denar pride od banke do ŠC Velenja, lahko traja nekaj dni, zato naj bodo pri nalaganju denarja pravočasni.
 • Dijaki, ki imajo 100-odstotno subvencijo, lahko malicajo brez naloženega denarja. Dokler ne ustvarijo dolga - dolg ustvarijo z neprevzemom malice.
 • VSI NOVINCI so do prejema podatkov o višini subvencije od Centra za socialno delo polni plačniki malic (septembra teh podatkov še ne bomo imeli).
 • Po prejemu podatkov o višini subvencij se bo uredil poračun za nazaj (z dnevom veljavnosti subvencije).
 • Če dijak nima dovolj denarja na računu, ga sistem samodejno odjavi od malice za tekoči dan - torej ne bo mogel malicati.
 • Dijak bo na računu moral imeti najmanj toliko denarja, kot znaša njegova subvencija.
 • Sistem bo dijaka obvestil, ko bo na računu imel manj kot 5 € denarja.
 • Dijaki, ki so že prej uporabljali sistem malic, imajo ista uporabniška imena in gesla.
 • Če se dijak izpiše, zaključi šolanje … in ima v sistemu malic še nekaj denarja, se denar (po dogovoru) vrne nazaj na TRR.
 • Dijaki bodo o vseh akcijah (samodejna odjava, naložen denar, NEPREVZETA MALICA, premalo denarja na računu …) obveščeni po e-pošti.
 • Vsak dijak naj si v sistem malice vnese veljavni e-poštni naslov, da bo prejemal obvestila.
 
 • Če dijak pozabi izkaznico, lahko preko spletne ali mobilne aplikacije dostopa do svoje PIN ŠTEVILKE. Ta mu omogoča, da na odjemnem mestu vnese to številko, s čimer ga bo sistem zaznal in bo lahko malical.
 • PIN številka se spreminja dnevno.
 • Vsak dijak je DOLŽAN nositi svojo dijaško izkaznico (PIN ŠTEVILKA ni nadomestek za dijaško izkaznico).
 • V primeru izgube kartice, mora dijak to sporočiti v tajništvo svoje šole, da ne pride do zlorabe kartice.
 • Prijava in odpoved malice je izključno preko spletne ali mobilne aplikacije za malico.
 • Izbiro menija lahko dijaki izvedejo do 10. ure tekočega delovnega dne za naslednji dan (npr. v petek do 10. ure za ponedeljek).
 • Dijaki se ODJAVIJO od šolske malice najkasneje en delovni dan prej do 24.00 na SPLETNI APLIKACIJI http://malice.scv.si
 • Dijaki in starši, ki ne morejo dostopati do spletne aplikacije, lahko obrok ODJAVIJO tudi preko maila ers@scv.si ali na TELEFONSKI ŠTEVILKI  03 8960 632 (tajništvo šole) med 7.30 in 8.30 zjutraj. Odjava za nazaj ni možna.
 • V primeru izgubljenih/pozabljenih gesel ali drugih težav, povezanih z elektronskim sistemom malic, se obrnite ers@scv.si
 • Če je dijak bolan ali iz drugih razlogov odsoten, lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti dijaka. Ko je dijak odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi malico šola (npr. tekmovanja, PUD …).
 • Ko šola organizira dejavnosti (npr. športni dan, strokovna ekskurzija …), so dijaki, ki malicajo, upravičeni do obroka, ki ga nesejo s seboj na pot. V takšnih primerih bo v sistemu malic za ta dan vidna možnost naročila na LUNCH PAKET ali LUNCH PAKET VEGE. Tudi na lunch  paket se je potrebno naročiti enako kot na vse druge obroke. Prijava na lunch paket ali odjava lunch paketa je možna do 10. ure prejšnjega delovnega dne za naslednji dan. V primeru bolezni na tak dan je odjava malice možna le na zgoraj navedenih kontaktih.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.