srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Poklicna matura 2023/2024

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo. Poklicno maturo sestavljajo 4 predmeti:

– slovenščina,
– strokovnoteoretični predmet,
– tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka),
– storitev oziroma izdelek in zagovor.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi, lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

– višješolskih in visokošolskih študijskih programih in
– določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta).


Koledar opravljanja poklicne mature

 ZIMSKI IZPITNI ROK 2023

– 3. december 2023 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 22. januar 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 28. januar 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 1. februar 2024 Slovenščina – pisni izpit
– 2. februar 2024 2. predmet – pisni izpit
– 5. februar 2024 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
– 6. februar – 16. februar 2024 Ustni izpiti in 4. predmet
– 5. marec 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2024

– marec 2024 Predpreizkus
– 30. marec 2024 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 19. maj 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 25. maj 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 23. maj – 27. maj 2024 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)
– 23. maj – 28. maj 2024 Organizirane priprave na poklicno maturo
– 29. maj 2024 Slovenščina – pisni izpit
– 1. junij 2024 Angleščina – pisni izpit
– 6. junij 2024 2. predmet – pisni izpit
– 8. junij 2024 Matematika – pisni izpit
– 10. junij – 21. junij 2024 (1. junij in 8. junij le izjemoma) Ustni izpiti in 4. predmet
– 4. julij 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

JESENSKI IZPITNI ROK 2024

– 5. julij 2024 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 13. avgust 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 19. avgust 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 23. avgust 2024 Slovenščina – pisni izpit
– 26. avgust 2024 Matematika – pisni izpit
– 27. avgust 2024 Angleščina, nemščina – pisni izpit
– 29. avgust 2024 2. predmet – pisni izpit
– 23. avgust – 4. september 2024 Ustni izpiti in 4. predmet
– 10. september 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Aktualno

Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije
Koledar izdelka oz. storitve 2024
Seznam tem za 4. predmet POM 2023/2024
Navodila za pisne izpite – februar 2024
Osnovni razpored izpitov – februar 2024
Navodila za pisne izpite – junij 2024
Osnovni razpored izpitov – junij 2024
Časi pisanja pisnih izpitov 2024
Dovoljeni pripomočki pri pisnih izpitih 2024


Povezave

Zakon o maturi
Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami


Navodilo za pripravo dokumentacije

Navodilo za pripravo dokumentacije


Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalogi (RIC)


Šolska maturitetna komisija

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660