srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Nadarjeni dijaki

Na ERŠ izvajamo aktivnosti s skupino identificiranih nadarjenih dijakov, s katerimi želimo tem dijakom omogočiti optimalni razvoj v skladu z njihovimi interesi. Na osnovi v osnovni šoli odkrite nadarjenosti dijakom omogočimo, da v koliko želijo, svoje potenciale na izbranem področju še dodatno razvijajo. Nadarjene dijake tudi aktivno vključujemo v ostale dejavnosti šole (prireditve, tekmovanja…) in tako poskušamo maksimalno izkoristiti njihov potencial.

Dijaki lahko svoje interese izražajo na 6 področjih nadarjenosti:
– splošno intelektualno področje,
– učno področje (posamezno predmetno področje),
– ustvarjalnost,
– voditeljsko področje,
– umetniško področje,
– psihomotorično področje.

Dijak je lahko za nadarjenega prepoznan na tri načine:

1. Na osnovi predloženih dokazil, da je bil dijak identificiran kot nadarjen že v osnovni šoli, ga identificiramo tudi v srednji šoli.

2. Na osnovi določenih dosežkov (učni uspeh, mnenja učiteljev, hobiji …) se dijak evidentira sam ali ga evidentirajo starši, učitelji, identifikacijo pa izvedemo na osnovi rezultatov ustreznih ocenjevanj, testiranj (merjenje ustvarjalnosti, inteligentnosti).

3. Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660