MUNUS 2

munus 2

Projekt MUNUS 2 »Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008 - 2012« predstavlja nadaljevanje aktivnosti projekta MUNUS, ki se je vsebinsko nanašal na posodabljanje in razvoj srednješolskih strokovnih programov.Projekt MUNUS 2 traja v obdobju med leti 2008 in 2012. Temeljni cilj je nadaljevanje projekta MUNUS v smislu celovite implementacije uvajanja novih izobraževalnih programov.

Projektne aktivnosti vodijo konzorcijski partnerji posameznih šolskih centrov (vsak šolski center vodi eno aktivnost), sicer pa smo vse šole aktivno vključene v vse aktivnosti.

ERŠ aktivno sodeluje v aktivnosti modularnega izvajanja programov.

Pristop k celovitejšemu izvajanju novih programov se je pričel v šolskem letu 209/10 in se nadaljuje tudi v tem šolskem letu in se  odraža predvsem pri: pripravi, organizaciji,izvedbi in spremljavi izobraževanja v izbranih oddelkih novega programa.

Člani PUZ so določili znanje in kompetence dijakov, ki jih morajo ti doseči po posameznih letnikih; dokument je dobrodošel pri spremljanju napredka dijakov, pri PUD in izmenjavi dijakov. Nato je sledila priprava oz. dopolnitev katalogov znanj za OK, nadalje posodobitev IK ter priprava oz. dopolnitev minimalnih in optimalnih standardov znanj in načrta ocenjevanja znanja. Do konca tega šolskega leta potekata še aktivnosti priprave učnih situacij in priprave gradiv.

Zelo pomemben dejavnik v organizaciji izobraževanja je kadrovska zasedba in priprava urnika, ki mora slediti cilju, da bo izdelan urnik upošteval pedagoški pristop k pouku ter imel naslednje značilnosti:

  • bločno izvajanje vseh strokovnih modulov,
  • vsak modul je zaključen v enem šolskem letu,
  • sočasno potekata v letniku  največ dva obsežnejša modula,
  • enakomerna tedenska obremenitev za dijake ter za učitelje v celotnem obdobju šolskega pouka.

Zelo pomembna aktivnost pri izvajanju novega programa  je in bo spremljava izobraževanja. V tvorni povezavi s PUZ bo potrebna predvsem podpora vsebinskega področja Kakovost, in sicer na področjih:

- vrednotenja primernosti IK, OK, meril ocenjevanja znanja …,
- evalvacije šolske klime pri dijakih, starših in učiteljih ter delodajalcih,
- evalvacije MUD-a med dijaki in učitelji,

 Na osnovi spremljave izobraževanja in predlogov ukrepov za izboljšanje bo PUZ sprotno prilagajal izvajanje izobraževanja.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.