srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Od usnja do čevlja

Področje: humanistične vede

Šola: ŠCV, Elektro in računalniška šola

Avtorji: Stojan Zagoričnik, Aleš Gašper, David Avberšek

Mentorji: Peter Vrčkovnik, Blaž Verbič, Bojana Vrbnjak

Nagrade: Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

              Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Z raziskovalno nalogo z naslovom Od usnja do čevlja smo želeli raziskati izdelavo čevlja v času, ko so čevlje izdelovali čevljarji ročno in še ni bilo serijskega izdelovanja, ko je izdelava enega para čevljev zahtevala celodnevno delo. Predstavljeno je življenje in delo čevljarja pred drugo svetovno vojno in tik po njej. V tem času je bila hrana draga, zato smo postavili hipotezo, da bi lahko primerjali ceno kg žita s ceno enega para čevljev. Hipotetično smo primerjali kvaliteto čevlja, izdelanega pri obrtniku in sedaj v tovarniškem obratu ter ugotovili, da so bili čevlji, izdelani pri obrtniku, bolj trpežni in so jih ljudje dlje časa nosili. Res pa je, da tega ne moremo dokončno potrditi, saj se je tempo in način življenja z leti popolnoma spremenil, iznašli smo nove materiale, iz katerih sedaj izdelujemo čevlje in živimo v potrošniškem času, kjer te materialne dobrine nimajo večje pomembnosti, zato s čevlji ne znamo pravilno ravnati in jih po nekajkratni uporabi preprosto zavržemo. Včasih so jih ljudje bolj cenili in z njimi primerno ravnali. Prav tako smo predstavili najpomembnejše orodje, ki so ga čevljarji uporabljali pri svojem delu. S tem smo želeli bolje predstaviti način izdelovanja čevljev pri čevljarju. Posneli smo intervju z dvema upokojenima čevljarjema, Avgustom Zagoričnikom in Tonetom Pesjakom. Oba sta nam preko intervjuja predstavila njuno delo. Z intervjujem smo svoje hipoteze dokazali ali ovrgli. Pri predstavitvi opisa orodja smo najprej vso orodje zbrali in ga poslikali ter posneli nekaj najbolj uporabnih kosov orodja. Vsak kos smo zvočno opisali. Vso naše delo na videu smo zbrali skupaj in naredili DVD.

Raziskovalna naloga (PDF)

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660