srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Obvestilo dijakom nižjih letnikov ob zaključku pouka

Objavljamo vam informacije, ki so pomembne ob zaključku šol. leta 2023/2024 in začetku novega šol. leta 2024/25.

 • Ponedeljek, 17. 6. 2024 – ob 12.15 uri bo v Domu kulture Velenje potekala slovesna podelitev priznanj ERŠ.
 • Sreda, 19. 6. 2024 – ob 18.00 uri bo v Domu kulture Velenje potekala županova podelitev priznanj odličnim dijakom v vseh letih izobraževanja.
 • Četrtek, 20. 6. 2024 – do 15. ure morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bodo lahko razredniki pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci.
 • Petek, 21. 6. 2024 – ob 13.00 bo ocenjevalna konferenca za dijake nižjih letnikov. Dopoldanski čas je namenjen interesnim dejavnostim, ki jih določi vsak razrednik individualno za svoj oddelek. Lahko imate zaključni izlet ali drugo obliko interesnih dejavnosti, o čemer se boste dogovorili z rzrednikom.
 • Ponedeljek, 24. 6. 2024 najprej se bo začel dogodek “Park dogaja“ v parku pred Gimnazijo, ki bo za vse dijake ŠC Velenje. Po zaključku tega dogodka bo podelitev spričeval. Sledi še posebno obvestilo mentorice dijakov.
 • Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, neporavnane finančne obveznosti … Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada in ostala gradiva vrniti v šolsko knjižnico 13. 6., 19. 6. in 21. 6. 2024 od 9. do 11. ure (lahko jih vrnete že prej, če jih ne potrebujete več). Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vsekakor jih morate vrniti najkasneje po končanih izpitih v avgustu.
 • Dijaki, ki ob koncu pouka ne boste pozitivno ocenjeni in boste imeli do 3 nezadostne ocene, lahko opravljate popravne izpite. Dijaki, ki boste pri katerem predmetu ali modulu neocenjeni, morate opravljali najprej dopolnilne izpite, šele nato lahko pristopite k popravnim izpitom. Pri tem velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate največ dva izpita (dopolnilna in/ali popravna), preostanek pa v jesenskem roku (avgusta).
 • V sredo, 26. 6. 2024, in v četrtek, 27. 6. 2024, bodopotekale organizirane priprave na izpite od 8.00 do 12.00 ure. Dijakom, ki boste imeli nezaključene obveznosti, posebej priporočamo, da se udeležite organiziranih priprav, ki bodo potekale v šolskih prostorih in tudi po dogovoru z učitelji v ostalih dneh. Glavnina priprav bo potekala v šolskih prostorih,po predhodnem dogovoru pa lahko tudi na daljavo.
 • Popravni in dopolnilni izpiti bodo potekali od petka, 28. 6. 2024, do srede, 3. 7. 2024. V tem času bodo za dijake predzadnjih letnikov potekali tudi predmeti izpiti za zvišanje pozitivne ocene pri posameznem predmetu. Razpored izpitov bo objavljen najkasneje do petka, 21. 6. 2024 na spletni strani šole. Za pristop k opravljanju popravnih in dopolnilnih izpitov se morate dijaki prijaviti s prijavnico, ki jo dobite pri razredniku. Slednjo izpolnite ter ob prejemu obvestil o uspehu (24. 6.) oddate razrednikom. Sicer pa se morate prijaviti na izpit(e) vsaj do srede, 26. 6. 2024. V tem primeru morate prijavnico oddati v tajništvo šole ali jo pravočasno poslati po pošti v tajništvo ERŠ.
 • Za dijake, ki boste opravljali poklicno maturov jesenskem (avgustovskem) roku, bodo potekali popravni izpiti od 16. 8. do 19. 8. 2024. Kandidatom priporočamo, da se za priprave z učitelji dogovorite že v času od 28. 6. do 3. 7. 2024. Zadnje priprave so še možne 16. 8. 2024 po 11. uri, v kolikor je to za posamezni predmet še izvedljivo.
 • Izpiti za dijake nižjih letnikov bodo potekali do 25. 8. 2024 po razporedu, ki bo objavljen najkasneje do 7. 7. 2024 na spletnih straneh šole.
 • Vsi dijaki, ki boste uspešno opravili obveznosti v sedanjem letniku in napredujete v višjega, morate izpolniti vpisnico v višji letnik. Že izpolnjene vpisnice dobite pri razrednikih ter jih ustrezno podpisane oddate razrednikom ob podelitvi letnih spričeval.
 • Zainteresirani dijaki morate najkasneje ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu v ponedeljek, 24. 6. 2024, razrednikom oddati izpolnjeno vlogo za dijaško prehrano za prihodnje šolsko leto. O subvenciji dijaške prehrane in prevozov odloča pristojni Center za socialno delo na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Dijaki, ki nameravate ponavljati letnik, morate napisati prošnjo s kratko obrazložitvijo ter jo sopodpisano s strani staršev ali skrbnikov oddati razrednikom oz. v tajništvo šole.
 • Tudi letos pripravljamo šolsko publikacijo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Dijaki jo boste prejeli ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu.
 • Učbeniki in delovni zvezki za novo šolsko leto: seznam bo do 7. julija 2024 objavljen na spletnih straneh šole.
 • Začetek pouka v novem šolskem letu bo v ponedeljek, 2. septembra 2024. Potekal bo po urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole najkasneje do srede, 28. avgusta 2024.

Vsem dijakom želimo uspešen zaključek šolskega dela ter prijetne počitnice in dopust z željo, da se v prostem času sprostite in si naberete čim več sveže moči za prihodnje šolsko leto.

Beti Tomic,                                                                                        Simon Konečnik,

pomočnica ravnatelja ERŠ                                                               ravnatelj ERŠ

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660