Informacije o pouku od 22. februarja 2021 dalje

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši! V ponedeljek, 22. 2. 2021, se po 4-ih mesecih pouka na daljavo deloma vračamo v šolske klopi. V šolo se tako naslednji teden vračajo:
 • v celoti vsi dijaki zaključnih letnikov (2. PTi, 4. ET, 4. TM, 4. TRA, 4. TRB);
 • prav tako se bodo vrnili v šolo vsi dijaki nižjih letnikov za ure, ko imajo praktični pouk *(dodatna obrazložitev je spodaj);
 • nujni postopki v zvezi z nadaljevanjem in zaključevanjem izobraževanja, ko se o tem predhodno dogovorite z učitelji (4. predmet poklicne mature, priprave na 5. predmet splošne mature, popravljanja ocen za 3. EL, ki je dopoldan na PUD-u, niso pa v tej skupini pisna in ostala ocenjevanja nižjih letnikov, ki bi jih izvajali v šoli);
 • dodatna strokovna pomoč dijakom (dijaki z odločbami, kjer je opredeljena dodatna strokovna pomoč - po predhodni najavi);
 • nujna pomoč šolske svetovalne službe (po predhodni najavi);
 • izvedba izobraževanja odraslih.
* Dijaki nižjih letnikov, ki pridejo v prostore šole na praktični pouk, pridejo samo na ure PRA, potem gredo domov. V ta del ne spadajo laboratorijske ali računalniške vaje ali ostale ure po predmetniku. To pomeni, da za ostale ure pouka tisti dan učitelji podajo zadolžitve v spletno učilnico ali v Teamse med dodeljene naloge, kaj morate od snovi predelati. Za vse ostale dni pouk poteka na daljavo, kot doslej. Spremenil se je tudi sistem naročanja malic. Na malico dijaki niste več samodejno prijavljeni, ampak se boste morali na malico za posamezen dan naročiti najkasneje do 10. ure prejšnjega delovnega dne. Dijaki ste že prejeli posebno obvestilo na to temo na e-pošto. Malicali boste v Gaudeamusu med 9.30 in 11.00, ob tem pa bo potrebno upoštevati navodila izvajalca toplih obrokov (Gorenje Gostinstvo). Če si boste malico prinesli od doma, lahko malicate v učilnici, kjer imate pouk. Da bi se lahko čim prej v šolo vrnili vsi naši dijaki, je direktor ŠC Velenje sprejel naslednji sklep:
»Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 s sklepom začasno (do preklica) določam obveznost uporabe zaščitne maske v prostorih zavoda za vse udeležence izobraževanj (razen zaradi individualnih osebnih zdravstvenih okoliščin ter pri izvedbi športne vzgoje), delavce ter druge osebe, ki so navzoče v vzgojno-izobraževalnem oz. delovnem procesu zavoda.« Torej maske nosimo vsi ves čas - zaposleni in dijaki (izjeme so zapisane zgoraj v sklepu). Ostali ukrepi ostajajo nespremenjeni (enako kot septembra in oktobra 2020):
 • dijaki v šolo vstopate s svojo obrazno masko, ki jo morate imeti pravilno nameščeno ves čas pouka v razredu in vseh skupnih prostorih (z izjemo pouka ŠVZ);
 • bodite pozorni na higieno kašljanja, kihanja in higieno rok;
 • pri vstopanju in prehajanju po skupnih šolskih prostorih upoštevajte zahtevano medsebojno razdaljo (vsaj 1,5 m);
 • ob vstopu v šolo in posamezno učilnico si razkužite roke (razkužila in infografike z navodili za splošne higienske ukrepe se nahajajo ob vstopu v šolsko zgradbo, na hodnikih/stopnišču šole in v učilnicah);
 • dijaki, ki za prihod v šolo uporabljate javni prevoz, morate dosledno upoštevati navodila prevoznika;
 • v šolo prihajajte le zdravi;
 • zadrževanje na šolskem dvorišču in hodnikih šole ni dovoljeno (dijaki odidete v učilnico, kjer imate pouk; upoštevajte talne označbe smeri prehajanj po stopnišču in hodnikih);
 • dijaki si šolskih potrebščin med seboj ne izposojajte;
 • med šolskimi odmori ne zapuščajte učilnic (če imate pouk tudi naslednjo uro v isti učilnici);
 • v toalete vstopajte posamično in se izogibajte gneči na hodniku.
Veseli smo, da lahko šolska vrata ponovno odpremo vsaj za nekatere dijake, da pa ostanemo zdravi in vrnitev omogočimo tudi ostalim dijakom, je ključno, da se vsi držimo navodil in usmeritev, ki nam jih posredujejo pristojne institucije. Lepo vas pozdravljam.

Simon Konečnik, ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.