srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Elektrotehnik PTI

Poklicno-tehniško izobraževanje omogoča dijakom pridobitev tehniške izobrazbe Elektrotehnik, ki je enakovreden izobrazbi, pridobljeni po štiriletnem izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja. Zato je enak tudi obseg poklicne mature (po programu Elektrotehnik), kar dijakom omogoča nadaljnje možnosti izobraževanja na višjih in visokih ter pod določenimi pogoji tudi na univerzitetnih študijskih programih.

elektrotehnik PTI 1 elektrotehnik PTI 2 elektrotehnik PTI 3

VPISNI POGOJI :
uspešno končano srednje poklicno izobraževanje elektrikar, računalnikar, mehatronik operater ali avtoserviser ali pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih oziroma uspešno zaključen katerikoli program srednjega poklicnega izobraževanja ter vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
•    izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo;
•    izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

PREDMETNIK

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660