Tehnik računalništva

Računalništvo in informatika sta danes ena izmed najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva. S pomočjo računalnika lahko komuniciramo po vsem svetu, trgujemo, se učimo in zabavamo, upravljamo stroje in naprave, opravljamo različne raziskave … Za delo s sodobnimi računalniškimi sistemi so potrebni strokovnjaki z znanjem računalništva.
tehnik racunalnistva 1 tehnik racunalnistva 2 tehnik racunalnistva 3
Dijak v prvem delu šolanja v okviru obveznih modulov pridobi temeljna znanja iz naslednjih področij: •    računalniška pismenost, medosebna komunikacija in poslovanje, •    postavitev in vzdrževanje računalniških sistemov in omrežij, •    programiranje spletnih aplikacij in avtomatizacija proizvodnih procesov, •    informacijski sistemi in podatkovne baze. Z izbiro ustreznih izbirnih modulov dijak v nadaljevanju šolanja izbere eno izmed specializacij, v kateri pridobi poglobljena znanja iz naštetih področij: •    Koder/koderka algoritmov: izdelava naprednih programskih aplikacij, načrtovanje podatkovnih baz. •    Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov: postavitev, napredno vzdrževanje in upravljanje informacijske opreme in sistemov. •    Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov: postavitev in vzdrževanje informacijskih in komunikacijskih sistemov, multimedijske komunikacije. •    Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani: načrtovanje podatkovnih baz, izdelava naprednih in oblikovno dovršenih spletnih strani in aplikacij. Šola bo za vsak posamezni oddelek omogočila izobraževanje za dve različni specializaciji. VPISNI POGOJI: •    uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali •    nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih; •    zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: •    izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo; •    izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami. PREDMETNIK POKLICNA MATURA: 1.    Slovenščina 2.    Računalništvo (izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov) 3.    Tuji jezik ali Matematika (po izbiri dijaka) 4.    Izdelek ali storitev in zagovor (po izbiri dijaka - tematsko iz izbirnih modulov) MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v: •    višješolskih študijskih programih (študij poteka tudi na Šolskem centru Velenje), •    visokošolskih študijskih programih (nekateri programi so tudi v Velenju), •    določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta – prav tako nekateri programi omogočajo nadaljevanje šolanja v Velenju).

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.