Tehnik mehatronike

V sodobnem svetu nam inteligentni stroji pomagajo že pri skoraj vseh opravilih, za njihovo projektiranje, vzdrževanje in upravljanje pa je potrebno široko tehniško znanje. Tega nudi program Tehnik mehatronike, ki združuje znanja iz strojnega, informacijskega  in elektrotehniškega področja.
tehnik mehatronike 1 tehnik mehatronike 2 tehnik mehatronike 3
Tehnik mehatronike: •    Programira in vzdržuje sodobne avtomatske stroje in robote. •    Nastavlja in nadzira  proizvodne linije. •    Skrbi za delovanje tehnoloških procesov. •    Vzdržuje elemente informacijske tehnologije. •    Izvaja povezave med stroji in napravami ter informacijskimi sistemi v podjetjih. VPISNI POGOJI: •    uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali •    nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih; TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: •    izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo; •    izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami. PREDMETNIK POKLICNA MATURA: 1.    Slovenščina 2.    Mehatronika 3.    Tuji jezik ali Matematika (po izbiri dijaka) 4.    Izdelek ali storitev in zagovor MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v: •    višješolskih študijskih programih (študij poteka tudi na Šolskem centru Velenje), ­•    visokošolskih študijskih programih (nekateri programi so tudi v Velenju), ­•    določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta – prav tako nekateri programi omogočajo nadaljevanje šolanja v Velenju).

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.