Slovanski bogovi in poznavanje le-teh v Šaleški dolini

raziskovalne 2012 9

Področje: humanistične vede

Šola: ŠCV, Elektro in računalniška šola

Avtorji: Matic Hudovernik

Mentorji: Petra Mastnak

Nagrade: Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Za raziskovalno nalogo »Slovanski bogovi in poznavanje le-teh v Šaleški dolini« s področja zgodovine sem se odločil iz radovednosti in zanimanja. Poleg tega me je zanimalo, koliko ljudi v Šaleški dolini še pozna prastare običaje naših prednikov. 
V nalogi sem se osredotočil na slovanske bogove, konkretno na vzhodno- in zahodnoslovanske bogove ter baltiške bogove. Tako sem se odločil zato, ker smo Slovenci prevzemali bogove tako enih kot drugih narodov. To je dokazano na podlagi tega, da so v Sloveniji odkrili svetišča Peruna in še nekaterih drugih vzhodno slovanskih bogov. Poleg tega pa imamo pri nas tudi ostanke baltiških bogov, kot je na primer Živa.
Pri raziskovanju sem si pomagal z različnimi hipotezami in metodami. Na osnovi anketiranja sem ugotovil, da se ljudje zavedajo, da je krščanstvo prevzelo veliko stvari iz poganstva. A poleg tega le malokdo ve kaj dosti o verovanju prednikov. Nato sem se posvetoval s staroversko župo Nikrman ter v raziskovalni nalogi uporabil intervju z njihovim predstavnikom Nejcem Petričem.
Upam, da bo raziskovalna naloga služila kot pomoč pri obnovitvi, oziroma preučevanju slovanskega poganstva na slovenskih tleh.

Raziskovalna naloga (PDF)

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.