srssersssdgimvssmicdsd

Izpiti

V šolskem letu lahko dijaki v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Uradni list 78/2007) opravljajo dopolnilne, diferencialne in sprejemne izpite.

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja, hitreje napreduje ali izboljšuje pozitivno oceno.

Z diferencialnim izpitom se ocenjuje znanje, potrebno za vključitev v drug izobraževalni program.

S sprejemnim izpitom se preizkusi nadarjenost oziroma spretnost, če je to določeno kot posebni pogoj za vpis v izobraževalni program.


Sestave komisij in potek izpitov

Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2016
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2016 – Zaključni letniki
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2016 – SPI
Potek izpitov in sestava komisij – Januar 2017
Potek izpitov in sestava komisij – Junij 2017
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2017
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2017 – Zaključni letniki
Potek izpitov in sestava komisij – Januar 2018
Potek izpitov in sestava komisij – Junij 2018
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2018
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2018 – Zaključni letniki
Potek izpitov in sestava komisij – Januar 2019
Potek izpitov in sestava komisij – Junij 2019 – SPI
Potek izpitov in sestava komisij – Junij 2019
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2019
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2019 – Zaključni letniki
Potek izpitov in sestava komisij – Junij 2020 – SPI
Potek izpitov in sestava komisij – Junij 2020
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2020
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2020 – Zaključni letniki
Potek izpitov in sestava komisij – Junij 2021
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2021
Potek izpitov in sestava komisij – Avgust 2021 – Zaključni letniki
Potek izpitov in sestava komisij – Maj 2022 – SPI
Potek izpitov in sestava komisij – Junij 2022

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660