srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Šola pozitivnega vedenja

Primarni namen projekta Šola pozitivnega vedenja je, prek pravilnega nagrajevanja otrokovega vedenja in podeljevanja konstruktivnih pohval/kritik, spodbujanje pozitivnega vedenja otrok. Šola pozitivnega vedenja je v prvi vrsti orodje, ki omogoča učiteljem in staršem, da delujejo usklajeno, otroku pa pomagajo pri krepitvi pomembnih osebnostnih lastnosti ter razvoju kompetenc.

ERŠ se je na povabilo Inštituta za kakovost šolstva odzvala že v letu 2013, ko smo bili poskusna šola za spremljavo vedenja dijakov, kot jih vidijo učitelji in jim zato podelijo pohvalo ali kritiko. V dveh šolskih letih se je povečevalo število pohval in tovrstne aktivnosti bomo spremljali in promovirali  tudi vnaprej. V praktičnem delu je znotraj eAsistenta aplikacija, ki učiteljem omogoča vnos pohval oz. kritik, naloga ravnatelja pa je, da na rednih mesečnih pedagoških konferencah predstavi rezultate spremljave in se z učiteljskim zborom pogovori o vsebinskem ozadju in učinkih.

Projekt šola pozitivnega vedenja poteka od septembra 2015 do junija 2016. Za spremljavo rezultatov in vodenje analiz je zadolžen Simon Konečnik.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660