Strokovna ekskurzija za dijake 2.PTI, 4.ET in 4.TM

Dijake 2. PTI, 4.ET  in 4. TM obveščamo, da se bodo v torek, 15. 11. 2022, udeležili strokovne ekskurzije. Obiskali bodo Inštitut za energetiko Fakultete za energetiko in Svet energije v Krškem. Program ekskurzije:
  • ob 8.00 odhod z avtobusne postaje na Tomšičevi,
  • ob 10.00 uri predstavitev Fakultete za energetiko,
  • ob 10.30 uri izvedba laboratorijskih vaj s področja elektrotehnike in energetike v laboratorijih Inštituta za energetiko,
  • ob 13.00 uri ogled interaktivnega multimedijskega centra Svet energije,
  • povratek v Velenje predvidoma ob 17.00 uri.
Dijaki bodo pri izvedbi laboratorijskih vaj prejeli ocenjevalne liste, s katerimi bo ocenjeno njihovo delo na strokovni ekskurziji. Dijake bodo spremljali učitelji Matjaž Žerak, Klemen Hleb in mag. Branko Dvoršak. Cena strokovne ekskurzije je 10 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu decembru. Razrednika morata v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označita dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do ponedeljka, 14. 11. 2022. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Matjaž Žerak, organizator strokovne ekskurzije

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.