srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Razpis za sofinanciranje šolnin za samoplačnike

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. podaljšan do leta 2022

Do konca septembra 2022 so odprte prijave na razpis za sofinanciranje šolnin za izobraževanje do V. stopnje, na katerem lahko posameznik pridobi povrnjenih do 2.500,00 EUR.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 31. 8. 2018 na spletni strani in v Uradnem listu RS št. 58/2018 objavil podaljšanje Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (DIR). Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Posamezni prijavitelj je upravičen do sofinanciranja šolnine do 2.500,00 EUR, skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.512.588,05 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:

·      ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
·      ki so pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (najkasneje do 30. 9. 2022);
·      ki so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022 za:

  • šolska leta od 2014/2015 (od. 1. 9. 2014) do 2021/2022 za programe od a. do g. (programi nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, poklicno tehniškega izobraževanja, gimnazije, opravljanje splošne mature in maturitetni ter poklicni tečaj;
  • obdobje od 2014 (od 1. 1. 2014) do 2022 za programe od h. do i. (mojstrski, delovodski in poslovodski izpiti).

Nov prijavni obrazec in druge informacije so dostopni na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si. Od 1. 1. 2019 bodo obravnavane le vloge, ki bodo oddane na novih prijavnih obrazcih in prilogah.

Leto 2018 je bilo zelo uspešno. Načrtovano število udeležencev, ki so zaključili programe za pridobitev kompetenc, je bilo preseženo, saj je bilo sofinanciranje šolnin odobreno več kot 1.700 končnim prejemnikom. Z željo po še večji vključenosti posameznikov v vseživljenjsko učenje bo sklad v naslednjem letu pričel s promocijskimi aktivnostmi na nacionalni ravni. Z njimi želi  ozavestiti odrasle o pomenu nadaljnjega izobraževanja oziroma usposabljanja za krepitev poklicnih kompetenc. Izboljšanje kompetenc bo pripomoglo k njihovi večji zaposljivosti in okrepilo osebni razvoj posameznika ter njegovo delovanje v sodobni družbi. Informiranje in obveščanje javnosti bo še učinkovitejše zaradi povezanega sodelovanja z izbranima konzorcijema iz obeh kohezijskih regij.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam in vašim udeležencem na voljo v času uradnih ur na telefonski številki 01 434 58 76 in na e-poštnem naslovu dir@sklad-kadri.si.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660