Rastem s knjigo in Pokrajinski muzej Celje za 1. letnike

V šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo z nacionalnim projektom spodbujanje bralne kulture Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu prvošolcu v srednji šoli. Izbrana je knjiga pisateljice Suzane Tratnik  NOBEN GLAS. Dijaki bodo prejeli knjigo ob obisku splošne knjižnice v Velenju, kjer bodo poleg avtorice in dela spoznali še knjižnični informacijski sistem in se seznanili z najnovejšim mladinskim leposlovjem. Po ogledu knjižnice bodo dijaki prvih letnikov (1. TRA, 1. TRB, 1. ET in 1. TM) nadaljevali z zgodovinsko-kulturnim spoznavanjem okolja, ogledali si bodo Pokrajinski muzej v Celju.
Dijake bodo z navodili in zadolžitvami na ekskurziji seznanile učiteljice slovenščine in učiteljica zgodovine pri pouku. Dijaki se zberejo ob 7.55 pred velenjsko splošno knjižnico. Predstavitev bo trajala uro in pol. Nadaljujejo z malico do 10.00 v Gaudeamusu. Ob 10.15 se bodo z avtobusne postaje na Tomšičevi cesti odpeljali v Celje v Pokrajinski muzej, kjer si bodo ogledali razstavi Celeia-mesto pod mestom in Grofje Celjski. Povratek v Velenje bo okoli 14.00. Dijake v knjižnico spremljajo razredniki ali učitelji, ki imajo prvi dve šolski uri pouk v teh oddelkih, v Celje pa jih spremljajo razredniki in spodaj navedeni spremljevalci (glej razpredelnico). Cena prevoza in vstopnine v muzej je 9 €. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu novembru. Dijaki 1. EL in 1. PTI gredo samo v knjižnico in nadaljujejo s poukom 4. šolsko uro po urniku. 1. EL ima malico na MIC, 1. PTI pa v Gaudeamusu. Razredniki morajo v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označijo dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili najkasneje do ponedeljka, 1. 10. 2018, do 10.00 ure. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Razpored razredov in seznam spremljevalcev:
Razred Število dijakov Dan Datum Spremljevalci – Knjižnica Velenje 1. in 2. šolska ura Spremljevalci – Pokrajinski muzej Celje
1. TRA 24 torek 2. 10. 2018 Bojana Vrbnjak, prof. Bojana Vrbnjak, prof. Franci Oblak, prof.
1. TM 19 torek 2. 10. 2018 Franci Oblak, prof. Biserka Ledinšek, prof. Lidija Šuster, prof.
1. TRB 27 sreda 3. 10. 2018 Urška Koletnik, univ. psih. Urška Koletnik, univ. psih. Tomislav Novak, prof.
1. ET 17 sreda 3. 10. 2018 dr. Nataša Meh Peer dr. Nataša Meh Peer Petra Mastnak, prof.
1. EL,  1. PTI 22 + 23 torek 9. 10. 2018 dr. Nataša Meh Peer Matjaž Žerak, univ dipl. inž. /
 

Organizatorki dejavnosti: Bojana Vrbnjak, prof. Petra Mastnak, prof.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.