srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Obvestilo na začetku šolskega leta 2017/2018

Skladno s sprejetim hišnim redom in soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imamo v Šolskem centru Velenje uvedeno varnostno−receptorsko službo.

Varnostnike – receptorje imamo nameščene na vhodih v šolskih stavbah A, B, C in D, na MIC-u in v Dijaškem in študentskem domu, kjer sta gostota in frekvenca dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanja največji.

Varnostniki so prisotni med 7. in 15. uro, neposredno ali s pomočjo video nadzora.

Vhod D je namenjen le zaposlenim in gostom.

Vstop v šolske zgradbe je dovoljen samo z veljavno dijaško oz. študentsko izkaznico.

Šolske zgradbe so zjutraj do 6.45 zaklenjene, zvečer pa jih dosledno zaklepamo po 20. uri, razen vhoda v gimnazijo, ki je zaklenjen že po 15. uri.

Stavba Ime in priimek receptorja – varnostnika Čas
A Melita Centrih 7.00 – 15.00
B Dževad Ajkić 7.30 – 14.30
C Đorđe Tomić

Delić Siniša

7.00 – 11.00

11.00 – 15.00

MIC Dora Grlica

Delić Siniša

7.00 – 15.00

15.00 – 19.00

Splošno velja dogovor, da šolska vrata po zvonjenju varnostniki zaklenejo in jih 5 minut pred zvonjenjem spet odklenejo.

Po zvonjenju zadrževanje dijakov v pritličju šolskih zgradb ni dovoljeno.

Opozarjamo tudi na dosledno zaklepanje šolskih telovadnic in garderob. Te odklepajo učitelji športne vzgoje, dijakom pa je dovoljen vstop v telovadnice le z ustrezno športno opremo.

Dijaki in študenti brez prisotnosti učitelja oz. predavatelja ne smejo biti sami v učilnicah, delavnicah in laboratorijih. Učilnice morajo biti v času odmorov in po koncu izobraževalnega procesa zaklenjene. 

Varnostnik – receptor razen kontrole dijakov in študentov usmerja tudi druge obiskovalce Šolskega centra, pri čemer se prepriča o prisotnosti gostitelja (ravnatelji, tajništva šol, razredniki po razporedu govorilnih ur).

Varnostnik – receptor po potrebi zaklepa in odklepa tudi toaletne prostore predvsem v pritličju šolskih zgradb, ugaša luči, kadar niso potrebne, zapira okna, skrbi, da sta pred vhodi ustrezna red in čistoča.

Znotraj funkcionalnega zemljišča Šolskega centra je kajenje strogo prepovedano. Varnostnik – receptor usmerja kadilce (dijake, študente, zaposlene) na za to namenjeno mesto – šolsko kadilnico.

Pred vhodi v šolske zgradbe in tudi ob šolskih zgradbah ni dovoljeno parkiranje ali naslanjanje koles.

V primeru, da so ogroženi red in disciplina, šolski inventar ali celo varnost dijakov ali študentov, je dolžan varnostnik ali učitelj ustrezno ukrepati. Pokliče dosegljivega ravnatelja ali policijo.

V popoldanskem času za varnost na območju ŠCV – Trg mladosti 3 in Štu-dij doma skrbi varnostnik g. Ramiz Husić, na področju MIC-a pa popoldanski receptor.

Za dodatno povečanje varnosti imamo na vseh vhodih v šolske zgradbe nameščen tudi video nadzor, ki je namenjen izključno večji varnosti udeležencev izobraževanja.

V prostorih varnostnika-receptorja se dijaki in drugi obiskovalci ne smejo zadrževati.

Eden od varnostnikov – receptorjev skrbi tudi za red in disciplino v času malic v jedilnici Gaudeamusa.

Zunanje uporabnike športnih objektov (telovadnic) usmerja in kontrolira varnostnik g. Ramiz Husić, ki je prisoten vsak delovni dan od 16. do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa po urniku uporabnikov športnih objektov ali po posebnem dogovoru.

Varnostnik – receptor ima praviloma službeno uniformo z ustrezno priponko.

Dijaki se lahko pred, med in po pouku zadržujejo v prostorih šolske knjižnice, ki je odprta od 7.00 – 17.00 ure.

Na vhodih zgradb B, C, Gaudeamusa in MIC3 so nameščeni defibrilatorji, ki so dostopni v času izobraževalnega procesa.

 

Srečno!

                                                                                                Direktor ŠC Velenje:
mag. Ivan Kotnik

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660