Obvestilo dijakom nižjih letnikov ob zaključku pouka

Objavljamo informacije, ki so pomembne ob zaključku šol. leta 2021/22 in začetku novega šol. leta 2022/23.
 • Sreda, 15. 6. 2022 - ob 18.00 uri bo v Domu kulture Velenje potekala županova podelitev priznanj odličnim dijakom v vseh letih izobraževanja.
 
 • Ponedeljek, 20. 6. 2022 - ob 12.20 uri bo v Domu kulture Velenje potekala slovesna podelitev priznanj ERŠ. Prireditev je namenjena vsem dijakom šole.
 
 • Sreda, 22. 6. 2022 – do konca pouka morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bomo v tajništvu šole lahko pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci.
 • Četrtek, 23. 6. 2022 – ob 13.00 bo ocenjevalna konferenca za dijake nižjih letnikov. Dopoldanski čas pa je namenjen interesnim dejavnostim, ki jih določi vsak razrednik individualno za svoj oddelek. Lahko imate zaključni izlet ali drugo obliko dejavnosti.
 
 • Petek, 24. 6. 2022 - ob 10.00 se dijaki zberete v šoli po razporedu, ki bo predčasno objavljen na spletni strani šole. Potekala bo podelitev spričeval in obvestil. Ob 11.00 se bo začel v Parku pred Gimnazijo koncert glasbenih skupin ŠCV in ta zabavno družaben dogodek pomeni tudi zaključek dejavnosti in prehod v poletne počitnice.
 
 • Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, neporavnane finančne obveznosti … Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada in ostala gradiva vrniti v šolsko knjižnico v tednu med 17. in 22. 6. 2022 (lahko jih vrnete že prej, če jih več ne potrebujete). Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu.
 
 • Dijaki, ki ob koncu pouka ne boste pozitivno ocenjeni in boste imeli do 3 nezadostne ocene, lahko opravljate popravne izpite. Dijaki, ki boste pri katerem predmetu ali modulu neocenjeni, boste opravljali dopolnilne izpite in te je potrebno opravljati najprej, šele nato lahko pristopite k popravnim izpitom. V spomladanskem izpitnem roku lahko opravljate do dva izpita (dopolnilna in/ali popravna izpita), preostanek pa v jesenskem roku (avgusta).
 
 • V ponedeljek, 27. 6. in v torek, 28. 6. 2022, bodo potekale organizirane priprave na izpite od 8.00 do 12.00 ure. Dijakom, ki boste imeli nezaključene obveznosti, posebej priporočamo, da se udeležite organiziranih priprav, ki bodo potekale v šolskih prostorih in tudi po dogovoru z učitelji v ostalih dneh. Glavnina priprav bo potekala v šolskih prostorih, po predhodnem dogovoru pa lahko tudi na daljavo.
 
 • Popravni in dopolnilni izpiti bodo potekali od srede, 6. 2022, do ponedeljka, 4. 7. 2022. Razpored izpitov bo objavljen najkasneje do četrtka, 24. 6. 2022 na spletni strani šole. Za pristop k opravljanju popravnih in dopolnilnih izpitov se morate dijaki prijaviti s prijavnico, ki jo dobite pri razredniku, izpolnite ter ob prejemu obvestil o uspehu (24. 6.) oddate razrednikom. Sicer pa se morate prijaviti na izpit(e) vsaj do ponedeljka, 27. 6. 2022. V tem primeru morate prijavnico oddati v tajništvo šole ali jo poslati po pošti v tajništvo ERŠ.
 
 • V jesenskem (avgustovskem) roku bodo potekale organizirane priprave na dopolnilne izpite od 16. do 18. 8. 2022. Za dijake, ki opravljate poklicno maturo, potekajo popravni izpiti prav tako od 17. do 19. 8. 2022. Izpiti za dijake iz nižjih letnikov bodo potekali do 26. 8. 2022 po razporedu, ki bo objavljen najkasneje do 7. 7. 2022 na spletnih straneh šole.
 
 • Vsi dijaki, ki boste uspešno opravili obveznosti v sedanjem letniku in napredujete v višjega, morate izpolniti prijavnico za vpis v višji letnik. Že izpolnjene prijavnice dobite pri razrednikih ter jih ustrezno podpisane oddate razrednikom ob podelitvi letnih spričeval.
 
 • Dijaki morate najkasneje ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu v petek, 24. 6. 2022, razrednikom oddati izpolnjeno vlogo za dijaško prehrano za prihodnje šolsko leto. O subvenciji dijaške prehrane in prevozov odloča pristojni Center za socialno delo na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 
 • Dijaki, ki nameravate ponavljati letnik, morate napisati prošnjo s kratko obrazložitvijo ter sopodpisano s strani staršev ali skrbnikov oddati razrednikom oz. v tajništvo šole.
 
 • Tudi letos pripravljamo šolsko publikacijo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Dijaki jo bodo prejeli ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu.
 
 • Učbeniki in delovni zvezki za novo šolsko leto: seznam bo do julija 2022 objavljen na spletnih straneh šole.
 
 • Začetek pouka v novem šolskem letu bo v četrtek, 1. septembra 2022. Potekal bo po urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole najkasneje do ponedeljka, 29. avgusta 2022.
  Vsem dijakom ter sodelavcem želim uspešen zaključek šolskega dela ter prijetne počitnice in dopust z željo, da se v prostem času sprostite in si naberete čim več sveže moči za prihodnje šolsko leto.

Simon Konečnik, ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.