Jesenski športni dan

V četrtek, 21. 9. 2017, bomo organizirali jesenski športni dan z vsebino pohodništva in orientacije v naravi. Ekipo sestavlja 4–6 dijakov, ki poskušajo pohod opraviti v čim krajšem času ter poiskati 7 kontrolnih točk. Vsaj eden od ekipe mora imeti s seboj pametni telefon z možnostjo dostopa do mobilnih podatkov. Zaradi lažje organizacije bo start v dveh terminih:
 • ob 8.00 startajo oddelki: 2. PTI, 1. PTI, 3. TRA, 3. TRB, 3. ET, 3. EL, 4. TRA, 4. TRB, 4. ET in 4. TM;
 
 • ob 9.30 startajo oddelki: 1. ET, 1. TRA, 1. TRB, 1. TM, 1. EL, 2. ET, 2. TRA, 2. TRB, 2. TM in 2. EL.
Zbor za vse dijake je pri MIC-u. Vse sodelujoče opozarjamo, da se držijo naslednjih navodil:
 • za pohod obujte primerno obutev (planinski čevlji oz. visoki športni čevlji),
 • v nahrbtniku naj bo rezervna majica, anorak, malica in brezalkoholna pijača. Dijaki, ki malicate v šoli, boste imeli malico na MIC-u od 10.30 – 13.30 ure.
 • dijaki, ki predvidevate, da boste za pot porabili več časa, morate začeti med prvimi,
 • pred začetkom pohoda se javite na startnem mestu, kjer boste dobili navodila in orientacijsko karto,
 • hodite v skupini in se ne oddaljujte samovoljno,
 • na pohodu ni dovoljena uporaba kakršnihkoli prevoznih sredstev,
 • skrbite za lastno varnost in varnost drugih,
 • strogo je prepovedano obiranje jesenskih sadežev, uživanje alkohola, cigaret, vznemirjanje okolice, kjer hodite,
 • odpadke ne mečite po poti, ampak jih odnesite v smetnjake,
 • na pohodu pričakujemo primerno obnašanje,
 • športni dan je dijaku priznan, če pot prehodi v največ 4 urah in opravi vse kontrolne točke.
Športni dnevi so del interesnih dejavnosti, ki so sestavni del izobraževalnega programa. Opravljenost le-teh je pogoj za napredovanje v višji letnik. Za vse odsotne dijake bo organiziran nadomestni športni dan v popoldanskem terminu. Datum bo določen naknadno. V kolikor bo slaba vremenska napoved, se športni dan prestavi na kasnejši termin. POMEMBNO ZA RAZREDNIKE IN UČITELJE NA KONTROLNIH TOČKAH
 • Učitelji ŠVZ in razredniki pravočasno seznanimo dijake z navodili za izvedbo pohoda.
 • Opozorite dijake na varnost, obnašanje, odpadke, na posledice nastale škode.
 • Za boljšo medsebojno komuniciranje si izmenjajte telefonske številke.
 • Učitelji na kontrolnih točkah morate zapisati čas prihoda in odhoda ekipe.
 • V primeru poškodbe poskrbite za poškodovanca, obvestite vodstvo šole in starše.
 • Seznam odsotnih dijakov na športnem dnevu morate razredniki oddati v poštni predal Franca Oblaka do ponedeljka, 25. 9. 2017.
 

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.