Ogled Koroške galerije likovnih umetnosti in pokrajinskega muzeja

Dijake 1. TRA, 1. TRB in 1. ET obveščamo, da bomo v petek, 25. 3. 2016, organizirali ogled Koroške galerije likovnih umetnosti in Koroškega pokrajinskega muzeja. Dijaki se zberejo ob 7.45 uri na avtobusni postaji Velenje, odhod iz Slovenj Gradca je predvidoma ob 13.00 uri.

Po prihodu v Slovenj Gradec se bomo razdelili v dve skupini, in sicer v prvi skupini so dijaki 1. TRA in 15 dijakov iz 1. ET ter v drugi skupini so dijaki 1. TRB in 15 dijakov iz 1. ET. Vsi bomo začeli ob 8. 45 uri, prva skupina v galeriji in druga v muzeju, po malici, ki bo od 10.15 do 10.45 ure pa se skupini zamenjata. Ogled in delavnice se bodo zaključile ob 12.15 uri.

Cena za ekskurzijo je 9 € (ogled in delavnice 3 €, cena prevoza 6 €). Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti 8. 4. 2016.

Razredniki morajo v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označijo dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do srede, 23. 3. 2016. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake posebej opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10. ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Organizirana ogleda spadata v okvir interesnih dejavnosti (in sicer 7 ur).

Spremljevalci so razredniki mag. Branko Dvoršak, Nada Pirnat, prof., Urška Koletnik, univ. dipl. psih., Nedeljko Grabant, dipl. inž. in Tea Selič, univ. dipl. muzik.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.