srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Erasmus dnevi 2019 na ŠC Velenje

Na Šolskem centru Velenje smo se pridružili vseevropskim Erasmus dnevom 2019, ki potekajo drugo leto zapored pod okriljem evropskih nacionalnih agencij za programe EU od 10. do 12. oktobra 2019. Namen #ErasmusDays je s številnimi aktivnostmi doseči čim večje število ljudi, širiti pozitivne učinke programa Erasmus+ in ozavestiti pomen mednarodne mobilnosti, mednarodnega sodelovanja ter širjenja znanja, s katerim izboljšujemo kakovost izobraževanja.  

Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru bomo s plakati predstavili aktualne mednarodne projekte programa Erasmus+, v katerih sodelujejo vse šole Šolskega centra Velenje. To so: 

  • AAC@school for social inclusion (Nadomestna in dopolnilna komunikacija v šoli za družbeno vključenost). Ta projekt se zaključuje v tem šolskem letu, v njegovo izvedbo pa so aktivno vključene svetovalne delavke vseh šol. Namen projekta je izboljšati vključenost dijakov s komunikacijskimi primanjkljaji s pomočjo posebne metodologije AAC, ki v EU še ni dovolj razširjena. Gre za različna orodja, na primer komunikatorje s piktogrami in stikali, ki omogočajo in olajšajo sporazumevanje ljudem s prirojenimi motnjami (cerebralno paralizo, avtizmom), poškodbami (možganska kap) ali neznanjem lokalnega jezika (tujci, emigranti). 
  • WellTo – Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills Development (WellTo – Sedanji deležniki za razvoj bodočega velneškega turizma). Projekt je usmerjen v razvoj skupne kvalifikacije “Receptor v velneškem centru”, vključuje pa tudi sodelovanje med strokovnimi šolami ter ponudniki velneških storitev z namenom izboljšanja učenja na delovnem mestu z mednarodno mobilnostjo dijakov in študentov. V projekt so vključeni učitelji VSŠ in ŠSD, ki poučujejo v programih Gostnistvo in turizem ter Gastronomsko-turistični tehnik. V tem šolskem letu bomo v okviru tega projekta izvedli tudi praktično usposabljanje dijakov in študentov v Latviji in Bolgariji ter na Slovaškem. 
  • SLEVET – Student-driven Leadership Skills Development Programme in VET schools (Program razvoja vodstvenih spodobnosti dijakov). V projekt so vključene dijaške skupnosti ŠSGO, ERŠ in ŠSD. V tem projektu bodo dijaki od novembra 2019 do aprila 2020 v popoldanskem času po načelu medvrstniške pomoči izvajali praktične delavnice za razvijanje komunikacijskih spretnosti, spoznavanje timskega dela, razvoj veščin reševanja problemov in sposobnosti načrtovanja in organizacije, sprejemanje iniciative ter obvladovanje stresa. Hkrati bodo med delavnicami še bogatili znanja posameznih šolskih predmetov.  
  • Fotrainers (Za vajence). Namen tega projekta je podpora učiteljem v novih pedagoških praksah, ki izhajajo iz digitalne dobe. V okviru projekta bomo razvili spletni tečaj, ki bo služil kot pripomoček učiteljem pri delu z dijaki – vajenci. V projekt je vključena svetovalna služba ŠSGO. 

V naslednjih mesecih pa pričenjamo z aktivnostmi v treh novih Erasmus+ projektih, v katerih bodo med ostalimi aktivnostmi potekale tudi enotedenske mednarodne mobilnosti dijakov in učiteljev. To so:  

  • Connect – enjoy mountains & learning outdors (Povežite se – uživajte v gorah in učenju). V projekt bodo vključeni dijaki in učitelji Gimnazije, namenjen je izvajanju različnih učnih aktivnosti v naravi v obliki projektnih tednov. 
  • Kitchen Our Kingdom Cooking Our Pashion (Kuhinja je naše kraljestvo, kuhanje naša strast). V projekt bodo vključeni dijaki in učitelji Šole za storitvene dejavnosti, namenjen je spoznavanju nacionalnih kuhinj in kulturno-zgodovinske dediščine sodelujočih držav.  
  • Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools (Razvoj učnega načrta umetne inteligence, prilagojenega za evropske srednje šole). V projekt bodo vključeni dijaki in učitelji Elektro in računalniške šole, namenjen je razvoju novega kurikula za področje umetne inteligence ter izdelavi priročnika za učitelje s primeri dobre rabe. 

Zapisal:
Miran Papež

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660