srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Dijakom zaključnih letnikov

Pred vami je pomembna odločitev – Kam po končani srednji šoli ?

Večina med vami se je že odločila za nadaljnje šolanje – študij, kar pomeni, da boste morali že kmalu napraviti prvi korak. Potrebno bo napisati prijavo za vpis na visokošolski zavod.

Ob tem pa se v vaših glavah verjetno pojavlja kup vprašanj. Nekateri morda še niti ne veste, katero smer študija boste izbrali, spet drugi ne poznate pogojev za vpis na posamezen študij.

Kje vse lahko dobite informacije, ki vam bodo v pomoč pri vaših odločitvah:

  • Spletna stran šole, šolska svetovalna služba
  • Spletne strani univerz ; Karierni centri Univerz ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

§ Študentska svetovalnica: www.svetovalnica.com; www.studij.si

§ Zavod za zaposlovanje – e-svetovanje: http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx; CIPS (center za informiranje in poklicno svetovanje)

§ Moja izbira: http://mojaizbira.si/

Konec meseca januarja bo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; Sektor za visoko šolstvo ( http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/ ) objavljen Razpis Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in samostojnih visokošolskih zavodov; Na spletnih straneh Višješolske prijavne službe pa je objavljen Razpis za vpis v višješolske programe : http://vps.vss-ce.com/VPS/

V začetku februarja (12. in 13. februar) vse visokošolske in višješolske ustanove organizirajo informativni dan. Rok prijave za vpis je v začetku marca. Prijavo za vpis na visoke strokovne in univerzitetne programe oddate na spletni strani eVŠ:http://portal.evs.gov.si/prijava/ , za višješolske programe pa na spletni strani: http://vps.vss-ce.com/VPS/

Visokošolske ustanove razpisujejo univerzitetne in visokošolske strokovne programe. Dijaki, ki boste srednješolsko izobraževanje končali zmaturo (gimnazijci), se lahko vpišete povsod, če boste le zbrali dovolj točk in opravili morebitne preizkuse nadarjenosti oz. psihofizičnih sposobnosti, dijaki, ki pa boste izobraževanje zaključili s poklicno maturo, pa se lahko praviloma vpišete v vse visokošolsko strokovne programe in v nekatere univerzitetne programe(praviloma po vertikali), ki v pogojih za vpis to omogočajo, če boste opravili še peti predmet mature (ki je v razpisu določen).

Višješolske ustanove razpisujejo višje strokovne programe, kamor se lahko vpišete vsi, ki ste uspešno zaključili štiriletno srednjo šolo ali gimnazijo.

V prvi prijavi za vpis boste lahko navedli največ tri smeri študija, ki bi jih želeli študirati;

– Če boste na prvem mestu napisali program, za katerega pozneje ne bo omejen vpis, ste si že zagotovili mesto, če boste le uspešno opravili maturo oz. poklicno maturo (in opravili preizkus nadarjenosti oz. psihofizičnih zmogljivosti, če je ta pogoj).

– Če pa boste na prvo mesto napisali program, za katerega bo kasneje omejen vpis, boste podvrženi izbirnemu postopku, ki je podrobno opisan v Razpisu (za vsako od želja se izračuna minimum točk, ponekod pa je predpogoj tudi opravljen preizkus nadarjenosti oz. psihofizičnih zmogljivosti);

– Če boste dosegli dovolj točk, boste sprejeti v program, ki ste ga navedli na prvem mestu, drugače pa se bodo upoštevale želje na drugem in tretjem mestu. Zato je pomembno, da dobro premislite, katere programe boste napisali v prijavo, da ne boste kasneje neprijetno presenečeni.

– Včasih se zgodi, da visokošolske ustanove sprejmejo vse kandidate, ki so njihovo smer študija navedli na prvem mestu, nato pavpis zaprejo, kar pomeni, da z drugo ali tretjo željo na ta program ne morete več kandidirati. Zato si zapomnite, da je prva želja zelo pomembna.

– Če napišete na zadnjo željo program, po katerem v resnici ne želite študirati, ampak se boste nanj vpisali le zaradi ohranitve statusa, naslednje leto pa se boste prepisali na želeni program, boste s tem izgubili možnost ponavljanja v tem programu, saj je možno le enkrat ponavljati ali se prepisati (ne pa oboje).

– V jesenskem roku bo še možnost druge (konec avgusta) in tretje prijave (začetek oktobra) vendar le za tiste, ki s prvo(oz. drugo) prijavo niso bili sprejeti na želen program, ali so bili sprejeti na program, ki se ne bo izvajal oziroma niso opravili mature oz. poklicne mature v spomladanskem roku in jo opravljajo v jesenskem roku, seveda pa je v teh rokih izbira omejena le na študijske smeri, kjer ostanejo še prosta mesta po prvem roku.

 

Prijava za vpis v visoko šolstvo je mogoča samo z elektronsko prijavo preko centralnega spletnega portala eVŠ, ki jeosrednja informacijska točka o visokošolski ponudbi v Sloveniji.

Elektronska prijava je mogoča z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila (dijak elektronsko podpiše prijavo in je ni potrebno pošiljati po pošti v papirni oblik) ali brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila (dijak elektronsko prijavo v celoti izpolni sam in jo po elektronski oddaji še natisne in pošlje podpisano z navadno pošto)..

Spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pridobite na upravni enoti z izpolnjenim zahtevkom in osebnim dokumentom s sliko.

Več na spletni strani (kjer je tudi zahtevek za izdajo certifikata): http://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php

Druga in tretja prijava je podobna kot prva, tudi tokrat se prijavite elektronsko, le da v tretji prijavi navedete le po eno študijsko željo, lahko pa izpolnite največ tri prijave.

Dijaki, ki vam mature ali poklicne mature ne bo uspelo uspešno opraviti, boste pa uspešno zaključili četrti letnik, se lahko vpišete v POKLICNI TEČAJ, kjer boste pridobili izobrazbo in na koncu opravljali poklicno maturo. Dijaki z opravljeno poklicno maturo ali zaključnim izpitom, ki bi se želeli vpisati na univerzitetni program, ki zahteva kot vpisni pogoj opravljeno splošno maturo, pa se lahko vpišete v MATURITETNI TEČAJ. Oba tečaja trajata eno leto, sta brezplačna in vam prinašata status dijaka.

 

POMEMBNO: Vsak dijak je za prijavo na visokošolski zavod odgovoren sam. Če rok zamudite, kasnejša prijava ni mogoča!

 

Pred vami so torej pomembne odločitve, pa tudi čas, ko lahko svoje ocene in uspeh še izboljšate in tako dosežete več točk (s tem bo manj strahu, da bi ne bili sprejeti na želeni program).

 

Želim vam, da bi čas, ki je pred vami, kar najbolje izkoristili.

Pripravila: Gabrijela Fidler, univ.dipl.psih

 

Pomembnejši spletni naslovi:

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

 

EVŠ – prijava za vpis

http://portal.evs.gov.si/prijava/

 

VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO – INFORMACIJSKA SLUŽBA

http://www.vpis.uni-lj.si

http://www.vpis.uni-mb.si

VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA

http://vss-ce.com/VPS

 

UNIVERZE

Univerza v Ljubljani – http://www.uni-lj.si

Univerza v Mariboru – http://www.uni-mb.si

Univerza na Primorskem – http://www.upr.si ,

Univerza v Novi Gorici – http://www.ung.si ,

KARIERNI CENTRI UNIVERZ

Karierni center UL – http://kc.uni-lj.si
Karierni center UM – http://www.kc.uni-mb.si

Karierni center UP- http://www.kariernicenter.upr.si

Karierno središče: http://www.ess.gov.si/ncips/cips

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI (prehrana, stanovanja…)

http://www.sou-lj.si/

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU

http://www.soum.si/

ŠTIPENDIJE

http://www.sklad-kadri.si (Zoisove in kadrovske štipendije)

ŠTUDIJ V TUJINI

http://www.portalznanja.com/Dr%C5%BEava

http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/studij-v-tujini/

http://www.univie.ac.at/links/uni_uniinoe.htm

http://www.cmepius.si/

http://www.mc-brezice.si/E-info/tudij-v-tujini.htm

IZRAČUN TOČK ZA MATURO

http://www.dijaski.net/studij/racunanje-tock-ob-omejitvi-vpisa-v-dodiplomske-studijske-programe.html

 

Strani, kjer lahko s pomočjo testov ugotovite, katera poklicna pot je najprimernejša za vas (večina spletnih strani je v angleščini):

www.careerinventory.com

www.queendom.com/tests

www.careerkey.org

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

Kam in kako: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

OPIS POKLICA IN POTI

www.mojaizbira.si

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

VSE O ŠTUDIJU

predstavitev programov in enostavna primerjava: http://www.studij.si/

ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA – forum z odgovori na različna vprašanja povezana s študijem: http://www.svetovalnica.com/

 

ŠTUDENTSKI DOMOVI V MARIBORU

http://www.studentskidomovi.uni-mb.si/

 

ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI

http://www.stud-dom-lj.si/si/

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660