srssersssdgimvssmicdsd

Zaključni izpiti 2018/2019

Zaključni izpit po srednjem poklicnem izobraževanju (3 leta)

Dijaki zaključijo srednje poklicno izobraževanje z zaključnim izpitom.
Zaključni izpit obsega izpit iz:
– slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno,
– zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu, lahko dijak nadaljuje šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (po modelu 3 + 2).


Koledar opravljanja zaključnega izpita

ZIMSKI IZPITNI ROK 2019

– 31. januar 2019 Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
– 11. februar 2019 Slovenščina – pisni izpit
– 13. februar 2019 Izdelek oz. storitev in zagovor
– 14. februar 2019 Slovenščina – ustni izpit

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2019

– 30. maj 2019 Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
– 5. junij 2019 Slovenščina – pisni izpit
– 6. junij 2019 Izdelek oz. storitev in zagovor
– 7. junij 2019 Slovenščina – ustni izpit

JESENSKI IZPITNI ROK 2019

– 16. avgust 2019 Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
– 26. avgust 2019 Slovenščina – pisni izpit
– 28. avgust 2019 Izdelek oz. storitev in zagovor
– 29. avgust 2019 Slovenščina – ustni izpit

Aktualno

Izpitni katalog za zaključno delo – elektrikar

Pravilnik o zaključnem izpitu
Potek zaključnega izpita – junij 2019

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660