srssersssdgimvssmicdsd

Poklicna matura 2018 / 2019

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo. Poklicno maturo sestavljajo 4 predmeti:

– slovenščina,
– strokovnoteoretični predmet,
– tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka),
– storitev oziroma izdelek in zagovor.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi, lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

– višješolskih in visokošolskih študijskih programih in
– določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta).


Koledar opravljanja poklicne mature

 ZIMSKI IZPITNI ROK 2019

– 3. december 2018 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 22. januar 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 28. januar 2019 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 1. februar 2019 Slovenščina – pisni izpit
– 4. februar 2019 2. predmet – pisni izpit
– 5. februar 2019 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
– 6. februar – 15. februar 2019 Ustni izpiti in 4. predmet
– 4. marec 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2019

– marec 2019 Predpreizkus
– 30. marec 2019 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 19. maj 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 25. maj 2019 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 27. maj 2019 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)
– 21. maj – 23. maj 2019 Organizirane priprave na poklicno maturo
– 29. maj 2019 Slovenščina – pisni izpit
– 1. junij 2019 Angleščina – pisni izpit
– 6. junij 2019 Nemščina – pisni izpit
– 8. junij 2019 Matematika – pisni izpit
– 11. junij 2019 2. predmet – pisni izpit
– 13. junij – 22. junij 2019 (1. junij in 8. junij le izjemoma) Ustni izpiti in 4. predmet
– 5. julij 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

JESENSKI IZPITNI ROK 2019

– 6. julij 2019 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 14. avgust 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 20. avgust 2019 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 24. avgust 2019 Slovenščina – pisni izpit
– 26. avgust 2019 Matematika – pisni izpit
– 28. avgust 2019 Angleščina, nemščina – pisni izpit
– 30. avgust 2019 2. predmet – pisni izpit
– 24. avgust – 4. september 2019 Ustni izpiti in 4. predmet
– 9. september 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Aktualno

Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije
Koledar izdelka oz. storitve 2019
Seznam tem za 4. predmet POM 2018 / 2019
Navodila za pisne izpite
Osnovni razpored izpitov


Povezave

Zakon o maturi
Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami


Navodilo za pripravo dokumentacije

Navodilo za pripravo dokumentacije 2018 / 2019


Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalog Nemščina 2017
Predmetni izpitni katalog Angleščina 2017
Predmetni izpitni katalog Slovenščina 2017
Predmetni izpitni katalog Matematika 2017

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660