srssersssdgimvssmicdsd

Poklicna matura 2020/2021

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo. Poklicno maturo sestavljajo 4 predmeti:

– slovenščina,
– strokovnoteoretični predmet,
– tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka),
– storitev oziroma izdelek in zagovor.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi, lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

– višješolskih in visokošolskih študijskih programih in
– določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta).


Koledar opravljanja poklicne mature

 ZIMSKI IZPITNI ROK 2020

– 3. december 2020 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 22. januar 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 28. januar 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 1. februar 2021 Slovenščina – pisni izpit
– 2. februar 2021 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
– 3. februar 2021 2. predmet – pisni izpit
– 3. februar – 13. februar 2021 Ustni izpiti in 4. predmet
– 3. marec 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2021

– marec 2021 Predpreizkus
– 30. marec 2021 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 19. maj 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 25. maj 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 24. maj – 26. maj 2021 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)
– 24. maj – 28. maj 2021 Organizirane priprave na poklicno maturo
– 29. maj 2021 Angleščina – pisni izpit
– 31. maj 2021 Slovenščina – pisni izpit
– 8. junij 2021 Nemščina – pisni izpit
– 5. junij 2021 Matematika – pisni izpit
– 10. junij 2021 2. predmet – pisni izpit
– 14. junij – 23. junij 2021 (5. junij in 12. junij le izjemoma) Ustni izpiti in 4. predmet
– 7. julij 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

JESENSKI IZPITNI ROK 2021

– 8. julij 2021 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 14. avgust 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 20. avgust 2021 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 24. avgust 2021 Slovenščina – pisni izpit
– 25. avgust 2021 Matematika – pisni izpit
– 27. avgust 2021 Angleščina, nemščina – pisni izpit
– 31. avgust 2021 2. predmet – pisni izpit
– 24. avgust – 3. september 2021 Ustni izpiti in 4. predmet
– 9. september 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Aktualno

Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije
Koledar izdelka oz. storitve 2021
Seznam tem za 4. predmet POM 2020/2021
Navodila za pisne izpite
Osnovni razpored izpitov – avgust 2021


Povezave

Zakon o maturi
Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami


Navodilo za pripravo dokumentacije

Navodilo za pripravo dokumentacije 2020/2021


Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalog Nemščina 2017
Predmetni izpitni katalog Angleščina 2017
Predmetni izpitni katalog Slovenščina 2017
Predmetni izpitni katalog Matematika 2017


Šolska maturitetna komisija

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660