srssersssdgimvssmicdsd

Poklicna matura 2021/2022

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo. Poklicno maturo sestavljajo 4 predmeti:

– slovenščina,
– strokovnoteoretični predmet,
– tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka),
– storitev oziroma izdelek in zagovor.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi, lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

– višješolskih in visokošolskih študijskih programih in
– določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta).


Koledar opravljanja poklicne mature

 ZIMSKI IZPITNI ROK 2021

– 3. december 2021 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 22. januar 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 28. januar 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 1. februar 2022 Slovenščina – pisni izpit
– 2. februar 2022 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
– 3. februar 2022 2. predmet – pisni izpit
– 4. februar – 15. februar 2022 Ustni izpiti in 4. predmet
– 7. marec 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2022

– marec 2022 Predpreizkus
– 29. marec 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 18. maj 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 24. maj 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 24. maj – 27. maj 2022 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)
– 24. maj – 27. maj 2022 Organizirane priprave na poklicno maturo
– 28. maj 2022 Angleščina – pisni izpit
– 30. maj 2022 Slovenščina – pisni izpit
– 4. junij 2022 Matematika – pisni izpit
– 9. junij 2022 2. predmet – pisni izpit
– 13. junij – 22. junij 2022 (4. junij in 11. junij le izjemoma) Ustni izpiti in 4. predmet
– 6. julij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

JESENSKI IZPITNI ROK 2022

– 7. julij 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 14. avgust 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 20. avgust 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 24. avgust 2022 Slovenščina – pisni izpit
– 25. avgust 2022 Matematika – pisni izpit
– 26. avgust 2022 Angleščina, nemščina – pisni izpit
– 31. avgust 2022 2. predmet – pisni izpit
– 24. avgust – 3. september 2022 Ustni izpiti in 4. predmet
– 9. september 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Aktualno

Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije
Koledar izdelka oz. storitve 2022
Seznam tem za 4. predmet POM 2021/2022
Navodila za pisne izpite
Osnovni razpored izpitov – junij 2022


Povezave

Zakon o maturi
Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami


Navodilo za pripravo dokumentacije

Navodilo za pripravo dokumentacije


Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalog Nemščina 2017
Predmetni izpitni katalog Angleščina 2017
Predmetni izpitni katalog Slovenščina 2017
Predmetni izpitni katalog Matematika 2017


Šolska maturitetna komisija

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660