srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Dijakom zaključnih letnikov

Pred vami je pomembna odločitev – Kam po končani srednji šoli ?

Večina med vami se je že odločila za nadaljnje šolanje – študij, kar pomeni, da boste morali že kmalu napraviti prvi korak. Potrebno bo napisati prijavo za vpis na visokošolski zavod.

Ob tem pa se v vaših glavah verjetno pojavlja kup vprašanj. Nekateri morda še niti ne veste, katero smer študija boste izbrali, spet drugi ne poznate pogojev za vpis na posamezen študij.

Kje vse lahko dobite informacije, ki  vam bodo v pomoč pri vaših odločitvah:

Konec meseca januarja bo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za visoko šolstvo (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/ ), objavljen Razpis Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in samostojnih visokošolskih zavodov.  Na spletnih straneh Višješolske prijavne službe pa bo objavljen Razpis za vpis v višješolske programe : http://vps.vss-ce.com/VPS/.

V začetku februarja (15. in 16. februar)  vse visokošolske in višješolske ustanove organizirajo informativni dan. Rok prijave za vpis je  v mesecu marcu. Prijavo za vpis na visoke strokovne in univerzitetne programe oddate na spletni strani eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/, za višješolske programe pa na spletni strani: http://vps.vss-ce.com/VPS/.

Visokošolske ustanove razpisujejo univerzitetne in visokošolske strokovne programe. Dijaki, ki boste srednješolsko izobraževanje končali z maturo (gimnazijci), se lahko vpišete na vse fakultete oz. smeri, če boste le zbrali dovolj točk in opravili morebitne preizkuse nadarjenosti oz. psihofizičnih sposobnosti, dijaki, ki pa boste izobraževanje zaključili s poklicno maturo, se lahko praviloma vpišete v vse visokošolsko strokovne programe in v nekatere univerzitetne programe (praviloma po vertikali), ki to omogočajo v pogojih za vpis, če boste opravili še peti predmet mature (ki je določen v razpisu).

Višješolske ustanove razpisujejo višje strokovne programe, v katere se  lahko vpišete vsi, ki ste uspešno zaključili štiriletno srednjo šolo ali gimnazijo.

V prvi prijavi za vpis boste lahko navedli največ tri smeri študija, ki bi jih želeli študirati;

– Če boste na prvem mestu napisali program, za katerega pozneje ne bo omejen vpis, ste si že zagotovili mesto, če boste le uspešno opravili maturo oz. poklicno maturo (in opravili preizkus nadarjenosti oz. psihofizičnih zmogljivosti, če je ta pogoj).

– Če pa boste na prvo mesto napisali  program, za katerega bo kasneje omejen vpis, boste podvrženi izbirnemu postopku, ki je podrobno opisan v razpisu (za vsako od želja se izračuna minimum točk, ponekod pa je predpogoj tudi opravljen preizkus nadarjenosti oz. psihofizičnih zmogljivosti.

– Če boste dosegli dovolj točk, boste sprejeti v program, ki ste ga navedli na prvem mestu, sicer pa se bodo upoštevale želje na drugem in tretjem mestu. Zato je pomembno, da dobro premislite, katere programe in v katerem vrstnem redu boste napisali v prijavo, da ne boste kasneje neprijetno presenečeni.

– Včasih se zgodi, da visokošolske ustanove sprejmejo vse kandidate, ki so njihovo smer študija navedli na prvem mestu, nato pa vpis zaprejo, kar pomeni, da z drugo ali tretjo željo na ta program ne morete več kandidirati. Zato si zapomnite, da je prva želja zelo pomembna.

– Če napišete na zadnjo željo program, po katerem v resnici ne želite študirati, ampak se boste nanj vpisali le zaradi ohranitve statusa, naslednje leto pa se boste prepisali na želeni program, boste s tem izgubili možnost ponavljanja v tem programu, saj je možno le enkrat ponavljati ali se prepisati (ne pa oboje). Ob tem boste izgubili tudi možnost koriščenja enoletnega statusa študenta v času absolventa.

– V jesenskem roku bo še možnost druge (konec avgusta) prijave,  za tiste, ki s prvo prijavo niso bili sprejeti na želeni program oz. se na ta program niso vpisali (ali so se izpisali do objave prostih mest v drugem roku), ali so bili sprejeti na program, ki se ne bo izvajal  oziroma niso opravili  mature oz. poklicne mature v spomladanskem roku in jo opravljajo v jesenskem roku, seveda pa je v teh rokih izbira omejena le na študijske smeri, pri katerih ostanejo še prosta mesta po prvem roku. Izjemoma je na nekaterih programih, kjer so še prosta mesta, možna prijava tudi v tretjem roku v začetku oktobra(razpisna mesta so objavljena na spletni strani fakultete).

 

Prijava za vpis v visokošolske programe je mogoča samo  z elektronsko prijavo preko centralnega spletnega portala eVŠ, ki je osrednja informacijska točka o visokošolski ponudbi v Sloveniji.

Elektronska prijava je mogoča z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila  (dijak  elektronsko podpiše prijavo in  je ni potrebno pošiljati po pošti v papirni oblik) ali brez uporabe  kvalificiranega digitalnega potrdila (dijak elektronsko prijavo v celoti izpolni sam in jo po elektronski oddaji še natisne in pošlje podpisano z navadno pošto).

Spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pridobite na upravni enoti z izpolnjenim zahtevkom in osebnim dokumentom s sliko.

Več najdete na spletni strani, na kateri je tudi zahtevek za izdajo certifikata: http://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php

 

Dijaki, ki vam mature ali poklicne mature ne bo uspelo uspešno opraviti, boste pa uspešno zaključili četrti letnik, se lahko vpišete v POKLICNI TEČAJ, v katerem boste pridobili izobrazbo in na koncu opravljali poklicno maturo. Dijaki z opravljeno poklicno maturo ali zaključnim izpitom, ki bi se želeli vpisati na univerzitetni program, ki zahteva kot vpisni pogoj opravljeno splošno maturo, pa se lahko vpišete v MATURITETNI TEČAJ. Oba tečaja trajata eno leto, sta brezplačna in vam prinašata status dijaka.

 

POMEMBNO: Vsak dijak je za prijavo na visokošolski zavod odgovoren sam. Če rok zamudite, kasnejša prijava ni mogoča.

 

Pred vami so torej pomembne odločitve, pa tudi čas, ko lahko svoje ocene in uspeh še izboljšate in tako dosežete več točk (s tem bo manj strahu, da ne bi bili sprejeti na želeni program).

Želim vam, da bi čas, ki je pred vami, kar najbolje izkoristili.                                                  

 

Še nekaj pomembnejših spletnih naslovov:

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/ 

EVŠ – prijava za vpis
http://portal.evs.gov.si/prijava/  

VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO – INFORMACIJSKA SLUŽBA
http://www.vpis.uni-lj.si
http://www.vpis.uni-mb.si

VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA
http://vss-ce.com/VPS 

UNIVERZE
Univerza v Ljubljani – http://www.uni-lj.si
Univerza v Mariboru – http://www.uni-mb.si
Univerza na Primorskem – http://www.upr.si ,
Univerza v Novi Gorici – http://www.ung.si

KARIERNI CENTRI UNIVERZ
Karierni center UL –  http://kc.uni-lj.si
Karierni center UM – http://www.kc.uni-mb.si
Karierni center UP-  http://www.kariernicenter.upr.si
Karierno središče: http://www.ess.gov.si/ncips/cips

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI (prehrana, stanovanja …)
http://www.sou-lj.si/

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU
http://www.soum.si/

ŠTIPENDIJE
http://www.sklad-kadri.si (Zoisove in kadrovske štipendije)

ŠTUDIJ V TUJINI
http://www.portalznanja.com/Dr%C5%BEava
http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/studij-v-tujini/
http://www.univie.ac.at/links/uni_uniinoe.htm
http://www.cmepius.si/
http://www.mc-brezice.si/E-info/tudij-v-tujini.htm

IZRAČUN TOČK ZA MATURO
http://www.dijaski.net/studij/racunanje-tock-ob-omejitvi-vpisa-v-dodiplomske-studijske-programe.html

Strani, na katerih lahko s pomočjo testov ugotovite, katera poklicna pot je najprimernejša za vas (večina spletnih strani je v angleščini):
www.careerinventory.com
www.queendom.com/tests
www.careerkey.org
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/
Kam in kako: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

OPIS POKLICA IN POTI
www.mojaizbira.si
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

VSE O ŠTUDIJU
predstavitev programov in enostavna primerjava: http://www.studij.si/

ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA – forum z odgovori na različna vprašanja, povezana s študijem: http://www.svetovalnica.com/

ŠTUDENTSKI DOMOVI V MARIBORU
http://www.studentskidomovi.uni-mb.si/

ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI
http://www.stud-dom-lj.si/si/

Tabeli za izračun točk se razlikujeta glede na vpis na visokošolski strokovni program ali na univerzitetni program, najdete pa jih na spletni strani: https://www.um.si/vpis/izracunTock/Strani/default.aspx

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660