Obvestilo dijakom ob zaključku pouka

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti:

- Ponedeljek, 20. 6. 2016, bo ob 18.00 uri v Domu kulture Velenje potekala županova podelitev priznanj odličnim dijakom v vseh letih izobraževanja.

- Sreda, 22. 6. 2016 – do konca pouka morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bomo v tajništvu šole lahko pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci.

- Četrtek, 23. 6. 2016 – ocenjevalna konferenca bo ob 13.30 uri v zbornici šole, oz. po slavnostni podelitvi priznanj ERŠ, ki se bo začela ob 12.15 v Domu kulture.

- Petek, 24. 6. 2016 – dijaki pridejo v šolo ob 8.15 in se skupaj z razredniki dobijo v učilnicah, kjer bo potekala podelitev spričeval ter obvestil o uspehu (seznam učilnic bo objavljen pravočasno). Po malici gredo dijaki domov.

- Dijaki morajo pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, neporavnane finančne obveznosti … Knjige iz učbeniškega sklada dijaki preko razrednikov vrnejo v sredo, 22. 6. 2016 (med 12.00 in 14.00) ali v četrtek, 23. 6. 2016 (med 10.00 in 12.00) v kabinetu C 412 skrbniku učbeniškega sklada g. Marijanu Mlinareviću. Knjige, ki jih dijaki morebiti še potrebujejo zaradi obveznosti pri popravnih ali dopolnilnih izpitih lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravijo, zadržijo. Vrniti jih morajo najkasneje po končanih izpitih v avgustovskem izpitnem roku.

- V četrtek, 23. 6. 2016, bo ob 17.00 uri v zbornici sestanek Sveta staršev ERŠ, na katerem bomo staršem predstavili učno-vzgojne in ostale dosežke v šolskem letu 2015/16.

- Dijaki, ki ob koncu pouka ne bodo pozitivno ocenjeni in bodo imeli do 3 nezadostne ocene ali neocenjene predmete oz. module, lahko opravljajo popravne izpite. Najprej bodo morali opravljati dopolnilne izpite iz neocenjenih predmetov ali modulov. Šele ko bodo opravili dopolnilne izpite, lahko pristopijo k popravnim izpitom. V spomladanskem izpitnem roku lahko opravljajo do dva izpita, preostanek pa v jesenskem roku.

- Od ponedeljka, 27. 6. do srede, 29. 6. 2016, bodo potekale organizirane priprave na izpite od 8.00 do 12.00 ure. Dijakom, ki bodo imeli nezaključene obveznosti, posebej priporočamo, da se udeležijo organiziranih priprav.

- Popravni in dopolnilni izpiti bodo potekali od četrtka, 30. 6. do torka, 5. 7. 2016. Razpored izpitov bo objavljen najkasneje do srede, 22. 6. 2016. Za pristop k opravljanju popravnih in dopolnilnih izpitov se morajo dijaki prijaviti s prijavnico, ki jo dobijo pri razredniku, izpolnijo ter ob prejemu obvestil o uspehu (24. 6.) oddajo razrednikom. Sicer pa se morajo prijaviti na izpit(e) vsaj do torka, 28. 6. 2016. V tem primeru morajo prijavnico oddati v tajništvo šole ali jo poslati po pošti v tajništvo ERŠ.

- V jesenskem (avgustovskem) roku bodo potekale organizirane priprave na dopolnilne izpite od 17. do 19. 8. 2016. Za dijake, ki opravljajo poklicno maturo, potekajo popravni izpiti od 19. 8. do 23. 8. 2016. Izpiti za dijake iz nižjih letnikov bodo potekali do 26. 8. 2015 po razporedu, ki bo objavljen najkasneje do 8. 7. 2016 na oglasnih deskah in spletnih straneh šole.

- Vsi dijaki, ki bodo uspešno opravili obveznosti v sedanjem letniku in napredujejo v višjega, morajo izpolniti prijavnico za vpis v višji letnik. Že izpolnjene prijavnice dobijo pri razrednikih ter jih ustrezno podpisane oddajo razrednikom ob podelitvi letnih spričeval.

- Dijaki morajo najkasneje ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu v petek, 24. 6. 2016, razrednikom oddati izpolnjeno vlogo za dijaško prehrano za prihodnje šolsko leto. O subvenciji dijaške prehrane in prevozov odloča pristojni Center za socialno delo na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

- Dijaki, ki nameravajo ponavljati letnik, morajo napisati prošnjo s kratko obrazložitvijo ter sopodpisano s strani staršev ali skrbnikov oddati razrednikom oz. v tajništvo šole.

- Tudi letos pripravljamo šolsko publikacijo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Dijaki jo bodo prejeli ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu.

- Učbeniki za novo šolsko leto: seznam bo do 1. julija 2016 objavljen ob vhodu v šolsko stavbo in na spletnih straneh šole.

- Začetek pouka v novem šolskem letu bo v četrtek, 1. septembra 2016. Potekal bo po urniku, ki bo objavljen najkasneje do ponedeljka, 29. avgusta 2016.

Vsem dijakom ter sodelavcem želim uspešen zaključek šolskega dela ter prijetne počitnice in dopust z željo, da se v prostem času sprostite in si naberete čim več sveže moči za prihodnje šolsko leto.

Simon Konečnik,
ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.