Turistična info točka na spletu

raziskovalne 2009 3

Področje: tehniške vede

Šola: ŠCV, Elektro in računalniška šola

Avtorji: Marko Zabreznik, Jan Obu

Mentorji: Iztok Osredkar

Nagrade: Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki zasluži vso pozornost. Slovenija je zaradi geografske razgibanosti zanimiva turistična destinacija in lahko ponudi tudi zahtevnejšim turistom zanimive počitnice. Za turista je pomembno, da lahko pride do ustreznih informacij, preden se odloči za obisk določene turistične zanimivosti. Obstoječo ponudbo smo želeli v nalogi dopolniti z elektronskimi kioski na dotik. TIC kiosk je naprava namenjena turistom za enostavnejše načrtovanje potovanj. Na TIC kiosk točki lahko na hiter in enostaven način turisti zvedo veliko o zanimivostih določenega kraja. Na trgu je nekaj ponudb, ki pa ne združujejo vseh modernih IK tehnologij. Naša želja je bila, povezati tehnologije v obliko, ki bo ponudila turistom širše možnosti za orientacijo in spoznavanje krajev, ki jih obiskujejo. Dodatna možnost, ki smo jo želeli izkoristiti, je področje odprte kode, in izdelati produkt, ki bo cenovno ugoden in bo omogočal nadaljnji razvoj. Sistem smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo želeli razviti ustrezno tehnično osnovo za delovanje kioska, drugi del je bil namenjen vsebinam. Ker nam spletne tehnologije ponujajo pestro izbiro možnosti, smo se odločili, da vsebinski del izdelamo v spletni tehnologiji in v sistem vključimo znane rešitve, kot je Google map in Points of Interest (POI). Vzdrževanje in dopolnjevanje je enostavno in hitro. Prednost je tudi v širši možnosti uporabe, ker so podatki poleg stacionarnih kioskov na razpolago preko spleta. Sistem seveda ni namenjen samo turističnim terminalom, ampak obstaja možnost uporabe tudi kot vstopna točka v vsako ustanovo, kjer obiskovalec potrebuje osnovne informacije, četudi ni prisotno osebje.

Raziskovalna naloga (PDF)

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.