srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Tehnik računalništva

Tehnik računalništva

Računalništvo in informatika sta danes ena izmed najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva. S pomočjo računalnika lahko komuniciramo po vsem svetu, trgujemo, se učimo in zabavamo, upravljamo stroje in naprave, opravljamo različne raziskave … Za delo s sodobnimi računalniškimi sistemi so potrebni strokovnjaki z znanjem računalništva.

tehnik racunalnistva 1 tehnik racunalnistva 2 tehnik racunalnistva 3

Dijak v prvem delu šolanja v okviru obveznih modulov pridobi temeljna znanja iz naslednjih področij:

•    računalniška pismenost, medosebna komunikacija in poslovanje,
•    postavitev in vzdrževanje računalniških sistemov in omrežij,
•    programiranje spletnih aplikacij in avtomatizacija proizvodnih procesov,
•    informacijski sistemi in podatkovne baze.

Z izbiro ustreznih izbirnih modulov dijak v nadaljevanju šolanja izbere eno izmed specializacij, v kateri pridobi poglobljena znanja iz naštetih področij:

•    Koder/koderka algoritmov: izdelava naprednih programskih aplikacij, načrtovanje podatkovnih baz.
•    Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov: postavitev, napredno vzdrževanje in upravljanje informacijske opreme in sistemov.
•    Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov: postavitev in vzdrževanje informacijskih in komunikacijskih sistemov, multimedijske komunikacije.
•    Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani: načrtovanje podatkovnih baz, izdelava naprednih in oblikovno dovršenih spletnih strani in aplikacij.

Šola bo za vsak posamezni oddelek omogočila izobraževanje za dve različni specializaciji.

VPISNI POGOJI:
•    uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
•    nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih;
•    zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
•    izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo;
•    izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami.

PREDMETNIK

POKLICNA MATURA:
1.    Slovenščina
2.    Računalništvo (izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)
3.    Tuji jezik ali Matematika (po izbiri dijaka)
4.    Izdelek ali storitev in zagovor (po izbiri dijaka – tematsko iz izbirnih modulov)

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:
•    višješolskih študijskih programih (študij poteka tudi na Šolskem centru Velenje),
•    visokošolskih študijskih programih (nekateri programi so tudi v Velenju),
•    določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta – prav tako nekateri programi omogočajo nadaljevanje šolanja v Velenju).

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660