srssersssdgimvssmicdsd

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je kot organ šole oblikovan Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,
– sodeluje pri pravilih šolskega reda in posreduje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– svet staršev se lahko poveže v lokalne aktive svetov staršev,
– izvoli predstavnika v svet Šolskega centra Velenje ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 so:

Ime in priimek Oddelek
Mirsad Halilović 1. ET
Vladimir Blagus 1. TRA
Mensur Memić 1. TRB
Saša Polh 1. TM
Tatjana Pungertnik 1. EL
Nedreta Mrkaljević 1. PTI
Polonca Mavrič 2. ET
Majda Vukmirović 2. TRA
Borislavka Petrović 2. TRB
Klavdija Stropnik 2. TM
Zapušek Aleksander 2. PTI
Helena Pocajt 2. EL
Boštjan Meža 3. ET
Mateja Balažic 3. TRA
Jaka Marolt 3. TRB
Branka Mramor 3. TM
Vesna Lamot 3. EL
Ksenija  Tepej Špital 4. ET
Sonja Kotnik 4. TRA
Darja Hudej 4. TRB
Željka Gaber 4. TM

Predsednik sveta staršev v šol. letu 2020/21 je Boštjan Meža, ki je hkrati tudi predstavnik v Svetu zavoda ŠC Velenje.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660