srssersssdgimvssmicdsd

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je kot organ šole oblikovan Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,
– sodeluje pri pravilih šolskega reda in posreduje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– svet staršev se lahko poveže v lokalne aktive svetov staršev,
– izvoli predstavnika v svet Šolskega centra Velenje ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 so:

Ime in priimek Elektronski naslov Oddelek
Boštjan MEŽA bostja.meza@gmail.com 1. ET
Mateja BALAŽIC mateja.kozlevcar.b@gmail.com 1. TRA
Maja BOŽIČ majatadej@gmail.com 1. TRB
Branka MRAMOR brankammm@gmail.com 1. TM
Miran SATLER miran.satler@gorenje-orodjarna.si 1. PTI
Admira SULJIĆ admira.suljic@gov.si 1. EL
Ksenija TEPEJ ŠPITAL ksenija.spital@artes.si 2. ET
Ga. Sonja KOTNIK kotnik217@gmail.com 2. TRA
Darja HUDEJ darja.hudej@gorenje.com 2. TRB
Željka GABER zeljka@amis.net 2. TM
2. PTI
Nedreta MRKALJEVIĆ nedretamrkaljevic@gmail.com 2. EL
Helena JEZERNIK TRIPLAT helena.jezernik@gmail.com 3. ET
Hajrudin HALILOVIĆ mhmh93@gmail.com 3. TRA
Anja GORIŠEK anja.gorisek@siol.net 3. TRB
Taja PEJOVNIK taja.pjong@gmail.com 3. TM
Marjanca AUBERŠEK

Nadomestna članica:
Damjana AUBERŠEK

marjanca.aubersek@gmail.com

damjana.aubersek@gmail.com

3. EL
Sabina DOBNIK sabina.dobnik@gmail.com 4. ET
Andrej NOVAK andrej.novak.cimo@gmail.com 4. TRA
Irma PEČEČNIK, podpredsednica irma.pececnik@gmail.com 4. TRB
Iwona Ewa KOSI iwonaewa.kosi@gmail.com 4. TM

Predsednica sveta staršev v šol. letu 2018/19 je Taja Pejovnik, ki je hkrati tudi predstavnica v Svetu zavoda ŠC Velenje.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660