srssersssdgimvssmicdsd

Učitelji in zaposleni

Vodstvo šole

Simon Konečnik, univ. dipl. inž.
Ravnatelj
Področje: Elektrotehnika, računalništvo
Predmeti: ravnatelj šole, OOP
Telefon: (03) 896 06 30
Kabinet: C 210
E-pošta: simon.konecnik@scv.si
Karina Špegel, dipl. ekonom. (UN)
Tajništvo
Telefon: (03) 896 06 32
Kabinet: C 28
E-pošta: karina.spegel@scv.si
Uradne ure so vsak dan od 11.00 do 14.00
Urška Koletnik, univ. dipl. psih.
Svetovalna služba
Področje: svetovanje, načrtovanje, evalvacija
Telefon: (03) 896 06 28
Kabinet: C 209
E-pošta: urska.koletnik@scv.si
Edis Mustafić, dipl. inž. energetike (VS)
Vodja praktičnega pouka elektrotehnike in mehatronike
Področje: Elektrotehnika, mehatronika
Predmeti: ELE-PRA, MEH-PRA, organizator PRA
Telefon: 03 896 82 62, 03 896 82 21, 064 160 804
Kabinet: MIC2-221
E-pošta: edis.mustafic@scv.si
Islam Mušić, prof.
Organizator PUD za program Tehnik računalništva
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ, RAČ-PRA
Telefon: (03) 896 07 18
Kabinet: C 504
E-pošta: islam.music@scv.si
Tomaž Juvan, univ. dipl. inž. elektrotehnike
Organizator PUD za programe Tehnik mehatronike, Elektrikar in Elektrotehnik (SSI in PTI)
Področje: Elektrotehnika
Predmeti: MEH-PRA, ELE-PRA, ELE
Kabinet: MIC2 – 217
E-pošta: tomaz.juvan@scv.si
Mojca Ošep, prof.
Tajnica šolske maturitetne komisije, šolske komisije za zaključni izpit
Področje: Geografija
Predmeti: GEO, SOC
Telefon: 03 8960 703, 03 8960 710
Kabinet: C 408
E-pošta: mojca.osep@scv.si

Učitelji splošnoizobraževalnih predmetov

Ana Cerar, prof.
Področje: Zgodovina, umetnostna zgodovina
Predmeti: ZGO, DRU
Telefon: (03) 896 07 00 (zbornica)
Kabinet: C 408
E-pošta: ana.cerar@scv.si
Simona Diklič, prof.
Področje: Slovenščina, angleščina
Predmeti: ANG, O-STTJ
Telefon: (03) 896 07 15
Kabinet: C 207
E-pošta: simona.diklic@scv.si
Sašo Gnilšek, prof.
Področje: Fizika
Predmeti: FIZ, O-FS
Telefon: (03) 896 07 05
Kabinet: C102
E-pošta: saso.gnilsek@scv.si
Jadranka Golčer, prof.
Področje: Matematika
Predmeti: MAT, O-MS
Telefon: (03)896 06 85
Kabinet: B401
E-pošta: jadranka.golcer@scv.si
Marjetka Herodež, prof.
Področje: Matematika
Predmeti: MAT, O-MS
Telefon: (03) 896 07 10
Kabinet: C 206
E-pošta: marjetka.herodez@scv.si
mag. Vlasta Leban, prof.
Področje: Angleščina
Predmeti: ANG, O-STTJ
Telefon: (03) 896 07 17
Kabinet: C 207
E-pošta: vlasta.leban@scv.si
Biserka Ledinšek, prof.
Področje: Matematika
Predmeti: MAT, O-MS
Telefon: (03) 896 07 12
Kabinet: C 309
E-pošta: biserka.ledinsek@scv.si
Sonja Lubej, prof.
Področje: Slovenščina, Pedagogika
Predmeti: SLO
Telefon: (03) 896 07 15
E-pošta: sonja.lubej@scv.si
dr. Nataša Meh Peer, prof.
Področje:
Slovenščina, Umet. zgod.
Predmeti:
SLO
E-pošta:
natasa.mehpeer@scv.si
Jolanda Melanšek, prof.
Področje: Angleščina, nemščina
Predmeti: ANG, STTJ
Telefon: (03) 896 07 17 (kabinet), (03) 896 07 00 (zbornica)
Kabinet: C 207
E-pošta: jolanda.melansek@scv.si
Tomislav Novak, prof.
Področje: Šport
Predmeti: ŠVZ
Telefon: (03) 896 07 07
Kabinet: Telovadnica stavbe C
E-pošta: tomislav.novak@scv.si
Franci Oblak, prof.
Področje: Šport
Predmeti: Športna vzgoja
Telefon: (03) 896 07 07
Kabinet: Telovadnica stavbe C
E-pošta: franci.oblak@scv.si
Nada Pirnat, prof.
Področje: Kemija, biologija
Predmeti: KEM, OKO
Telefon: (03) 896 07 12, (03) 896 07 00
Kabinet: C 301
E-pošta: nada.pirnat@scv.si
Tea Selič, univ. dipl. muzik.
Področje: Umetnost
Predmeti: UME, O-KOM
Telefon: (03) 896 06 00
Kabinet: zbornica C
E-pošta: tea.selic@scv.si
Lidija Šuster, prof.
Področje: Slovenščina
Predmeti: SLO, O-ST
Telefon: (03) 896 07 15
Kabinet: C 513
E-pošta: lidija.suster@scv.si
Beti Tomic, prof.
Področje:
Angleščina, nemščina
Predmeti:
ANG, O-STTJ, koordinatorica ID
E-pošta:
beti.tomic@scv.si
Bojana Vrbnjak, prof.
Področje: Slovenščina, Sociologija
Predmeti: SLO
Telefon: 041 925 163
E-pošta: bojana.vrbnjak@scv.si

Učitelji strokovnih modulov

Uroš Remenih, inž. informatike
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ-PRA, AS, AS-PRA
Kabinet: C 504
E-pošta: uros.remenih@scv.si

Vlado Ahtik, inž.
Področje: Elektrotehnika – elektronika
Predmeti: ELE-PRA
Telefon: (03) 896 82 26
Kabinet: MIC-2 211
E-pošta: vlado.ahtik@scv.si
Jernej Avberšek
Področje: Elektrotehnika
Predmeti: ELE-PRA
Telefon: (03) 896 82 26
Kabinet: MIC-2 206
E-pošta: jernej.avbersek@scv.si
mag. Branko Dvoršak, univ. dipl. inž. elektrotehnike
Področje: Elektrotehnika
Predmeti: ELE, MEH
Telefon: (03) 896 07 10
Kabinet: C 206, M2-205
E-pošta: branko.dvorsak@scv.si
Nino Golčman, mag. prof.
Področje: Računalništvo, Informatika, Matematika
Predmeti: RAČ, RAČ-PRA
Kabinet: C 504, C 504
E-pošta: nino.golcman@scv.si
Blaž Hleb, dipl. inž. elektrotehnike (UN)
Področje: Elektrotehnika
Predmeti: RAČ, ELE, MEH
Telefon: (03) 8968 228 ali (03)8968 716
Kabinet: M2-205
E-pošta: blaz.hleb@scv.si
Klemen Hleb, dipl. inž. elektrotehnike (UN)
Področje: Elektrotehnika
Predmeti:
RAČ-PRA, ELE
Kabinet: M2-205
E-pošta: klemen.hleb@scv.si
Gregor Hrastnik, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Področje: Računalništvo in informatika
Predmeti: RAČ, RAČ-PRA
Kabinet: C 403
E-pošta: gregor.hrastnik@scv.si
mag. Janko Malovrh, univ. dipl. ing.
Področje: Elektrotehnika – elektronika
Predmeti: ELE, MEH
Telefon: (03) 896 07 11
Kabinet: C207
E-pošta: janko.malovrh@scv.si
mag. Simon Muha, univ. dipl. inž.
Področje: Računalništvo, Podjetništvo
Predmeti: RAČ
E-pošta: simon.muha@scv.si
Aleš Spital, dipl. inž. rač. in inf.
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ, VOS, IKS, IPO
Kabinet: Zbornica C
E-pošta: ales.spital@scv.si
Primož Šajna, inž. elektronike
Področje: Elektronika
Predmeti: ELE-PRA, laborant VSŠ
Telefon: (03) 896 82 34
Kabinet: MIC2-113
E-pošta: primoz.sajna@scv.si
Rok Urbanc
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ
Kabinet: Zbornica C
E-pošta: rok.urbanc@scv.si
Peter Vrčkovnik, dipl. inž. elektrotehnike
Področje: Elektrotehnika, avtomatika
Predmeti: ELE, RAČ, RAČ-PRA
Telefon: (03) 896 06 00, (031) 693 600
Kabinet: MIC2 210
E-pošta: peter.vrckovnik@scv.si
Klemen Zaponšek, dipl. inž. meh.
Področje: Mehatronika, avtomatizacija
Predmeti: MEH, DGT, IO, REG
Kabinet: M2-119
E-pošta: klemen.zaponsek@scv.si
Miran Zevnik, univ. dipl. inž. elektrotehnike
Področje: Elektrotehnika, Računalništvo
Predmeti: RAČ
Telefon: (031) 825 357
Kabinet: C 504
E-pošta: miran.zevnik@scv.si
Samo Železnik
Področje: Računalništvo
Predmeti: RAČ
Kabinet: C 504
E-pošta: samo.zeleznik@scv.si
Matjaž Žerak, univ. dipl. inž.
Področje: Elektrotehnika, energetika
Predmeti: ELE, PT, DES, PPEE, EPR
Telefon: (03) 896 82 28, (051) 415 705
Kabinet: MIC2-205
E-pošta: matjaz.zerak@scv.si

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660