srssersssdgimvssmicdsd
  • Elektro in računalniška šola

Svetovalna služba

Predstavitev svetovalnega dela na Elektro in računalniški šoli

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem dijakom, staršem in učiteljem. Z vami se srečujem na individualnih svetovanjih, skupinskih svetovanjih, delavnicah v razredih, predavanjih, roditeljskih sestankih, skupnih govorilnih urah, informativnih dnevih … Svetujem vam na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov.Na šoli sem prisotna od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ter v času skupnih govorilnih ur. Dosegljiva sem tudi na telefonski številki 03/ 896 06 28 in na elektronskem naslovu urska.koletnik@scv.si

Najpogostejše teme svetovalnih razgovorov z dijaki so:
–    tehnike in metode učinkovitega učenja,
–    načini izboljševanja učnega uspeha,
–    izostajanje od pouka,
–    razveze staršev,
–    problemi medosebnih odnosov,
–    problemi zasvojenosti,
–    nasilje,
–    ravnanja ob konfliktnih situacijah idr.
Če je potrebno, pri svojem delu v soglasju z vami sodelujem tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Velik del mojega dela obsega:
–    vpis in sprejem šolskih novincev v začetni letnik ter promocijske aktivnosti, ki so povezane s tem (sodelovanje na razrednih urah osnovnošolcev, informativni dni, roditeljski sestanki idr.),
–    poklicno in študijsko informiranje ter vpis v naslednjo stopnjo izobrazbe,
–    pomoč dijakom pri reševanju socialno–ekonomske problematike (koordinacija subvencionirane prehrane, intervencija v primeru osebne ali socialne ogroženosti),
–    koordinacija vključevanja dijakov s posebnimi potrebami,
–    skupinske oblike dela z dijaki – delavnice za izboljšanje kvalitete učenja (učinkovite učne navade in tehnike učenja za prve letnike),
–    svetovanje v primerih preusmeritve ali ponavljanja letnika,
–    svetovalno delo s starši,
–    sodelovanje na roditeljskih sestankih s tematskimi predavanji za starše,
–    sodelovanje na učiteljskih zborih, oddelčnih učiteljskih zborih,
–    sodelovanje z učitelji,
–    sodelovanje na Svetu staršev,
–    sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih institucij,
–    strokovno izobraževanje idr.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660