srssersssdgimvssmicdsd

Šolski sklad

Namen šolskega sklada je, da z njim zbiramo denarna sredstva, s katerimi lahko pomagamo dijakom, ki pomoč potrebujejo. Vse več dijakov in njihovih družin se srečuje s pomanjkanjem finančnih sredstev, povezanih z izobraževanjem, prav tako lahko izobraževanje prinese dodatne stroške, povezane z nadstandardnimi dejavnostmi, kot so npr. tekmovanja v tujini, izobraževanja, nakup nadstandardne opreme … Nekateri dijaki težko pokrijejo stroške učbeniškega sklada, malice, šolskih potrebščin, udeležb na interesnih dejavnostih.

Šolski sklad programsko in finančno upravlja upravni odbor, ki ima predsednika iz vrst staršev, še tri člane med starši in tri učitelje. Področje dela šolskega sklada urejajo Pravila šolskega sklada Elektro in računalniške šole .

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Na kaj morate prejemniki sredstev paziti oz. kdaj lahko za prejemke plačate tudi dohodnino, najdete v dokumentu Obračunavanje dohodnine za izplačila iz šolskega sklada.

Člani upravnega odbora za šol. leto 2020/21 so:

 • Andreja Plevnik, predsednica Upravnega odbora (imenovana s strani staršev)
 • Edis Mustafić, namestnik predsednice Upravnega odbora in član (imenovan s strani šole)
 • Sonja Kotnik, članica Upravnega odbora (imenovana s strani staršev)
 • Andrej Majdak, član Upravnega odbora (imenovan s strani staršev)
 • Karina Špegel, članica Upravnega odbora (imenovana s strani šole)
 • Peter Vrčkovnik, član Upravnega odbora (imenovan s strani šole)
 • mag. Branko Dvoršak, član Upravnega odbora (imenovan s strani šole)

Na seje šolskega sklada bomo vabili tudi ravnatelja in predsednika skupnosti dijakov.

V šolskem letu 2020/21 načrtujemo, da bo sklad pridobival sredstva iz naslednjih dejavnosti:

 • organizacija dobrodelnega koncerta Elektro in računalniške šole (april ali maj),
 • zbiranje sredstev preko položnic, ki jih pošljemo staršem (maj),
 • prošnje za donacijo podjetjem (celo leto),
 • filmski festival dijakov ERŠ (maj) in
 • zbiranje odpadnih surovin (celo leto – če bodo razmere dopuščale).

Pri porabi sredstev lahko za pomoč potrebnim dajo pobudo razredniki, lahko tudi dijaki neposredno (preko razrednikov) ali njihovi starši. Pobude bo obravnaval upravni odbor in tudi sprejel sklepe o pomoči.

Upravni odbor šolskega sklada bo znal prisluhniti vsem pobudam, ki bodo prišle iz vrst skupnosti dijakov, kot tudi razrednih skupnosti in posameznikov.

Skupaj negujmo šolski sklad, kjer velja moto, da dijaki pomagajo dijakom.

Zapisniki rednih sestankov:

Zapisnik 1. sestanka
Zapisnik 2. sestanka
Zapisnik 3. sestanka
Zapisnik 4. sestanka
Zapisnik 5. sestanka
Zapisnik 6. sestanka
Zapisnik 7. sestanka
Zapisnik 8. sestanka
Zapisnik 9. sestanka
Zapisnik 10. sestanka
Zapisnik 12. sestanka
Zapisnik 14. sestanka

Zapisniki korespondenčnih sej:

Zapisnik 1. korespondenčne seje
Zapisnik 2. korespondenčne seje
Zapisnik 3. korespondenčne seje
Zapisnik 4. korespondenčne seje

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660