srssersssdgimvssmicdsd

Projekti

Mobilnost kot izziv prihodnosti – ŠCV 2019, Akreditacija Erasmus 2021-2027

Projekt spada v skupino projektov Erasmus+, KA1 – učna mobilnost posameznikov.

Projekt je namenjen izvajanju mobilnosti z opravljanjem praktičnega usposabljanja dijakov v podjetjih v tujini in mobilnosti strokovnih delavcev Šolskega centra Velenje za dodatno strokovno usposabljanje v tujini.  Opravljeno praktično usposabljanje dijakov v tujini bomo priznali kot sestavni del učnih obveznosti, skladno z zahtevami učnih programov vsakega od udeležencev mobilnosti na podlagi ustrezne dokumentacije.

Za ERŠ načrtujemo, da bomo v septembru 2021 na mobilnost v Bragi na Portugalskem poslali na 3-tedensko usposabljanje 6 dijakov iz elektrotehnike in mehatronike. V mesecu aprilu 2022 bomo še dodatno poslali na 4-tedensko usposabljanje 6 dijakov elektrotehnike in mehatronike na to lokacijo. Spremstvo in organizacijo bo izvajala  dr. Nataša Meh Peer. Za področje računalništva bomo prav tako v septembru in oktobru poslali na 4-tedensko usposabljanje 8 dijakov in dodatno v aprilu 2022 še 10 dijakov. Spremstvo in organizacijo bo izvajal Miran Zevnik.

Koordinator projekta na nivoju ŠCV je Miran Papež.

Motiv-e (Methods, tools and resources for effcient and engaging ICT enhanced teaching within VET)

Projekt spada v skupino projektov Erasmus+, KA2, strateška partnerstva.

Cilji tega mednarodnega projekta je omogočiti učiteljem enostaven dostop do XR učnih gradiv, dodatno jih usposobiti za izdelavo XR učnih gradiv ter vzpostaviti VR didaktični center z vso potrebno opremo.

Iz ERŠ na področju projekta sodeluje Samo Železnik.

Koordinator projekta na nivoju ŠCV je Miran Papež.

Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1

V šol. letu 2017/18 smo začeli izvajati 4-letne projektne aktivnosti kot ena izmed razvojnih šol v projektu Inovativna učna okolja, katerega prijavitelj je Zavod Antona Martina Slomška Maribor.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko IK mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam. Na ta način bomo razvijali nove kompetence tako pri učiteljih kot tudi pri udeležencih izobraževanja.

Na šoli imamo oddelek, kjer bomo nadaljevali z implementiranjem novih izkušenj inovativne pedagogike, podprte z IKT, in to je oddelek 2. TRB. V prvem letu projekta je bil cilj, da oddelčni učitelji, vključeni v projekt spoznajo metode in načine, kako bi lahko svoje delo nadgradili z IK podporo, ki temelji na mobilnih IK napravah. V drugem letu trajanja projekta je bil cilj, da naši učitelji izvedejo min. 30 % vsebin kurikula ob podpori IKT in da na to temo pripravijo kurikul in primer dobre prakse. Za partnerske šole v projektu smo pripravili izobraževanja: 3D tisk in uporaba aplikacij pri učnih procesih – orodja Office 365. V drugem letu projekta je prav tako cilj, da naši učitelji izvedejo vsaj 30 %/ učnih ur z inovativno uporabo IKT in izvedejo izobraževanja za partnerske šole v projektu.

V razvojne naloge projekta so vključeni: Simon Konečnik, Iztok Osredkar in Nino Golčman, v implementacijske naloge pa celoten oddelčni učiteljski zbor 2.TRB oddelka in še nekaj ostalih učiteljev, ki so izrazili željo po sodelovanju. Koordinator projekta je Miran Papež.

AI-Developing Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools

Projekt spada v skupino projektov Erasmus+, KA2: strateška partnerstva.

Cilj projekta je razvoj novega kurikula na področju umetne inteligence, s katero bomo nadgrajevali področje robotike s poudarkom na programiranju robotov. Glavna aktivnost bo namenjena izvedbi enotedenskih mednarodnih usposabljanj, ki se jih bodo udeležili predvidoma 4 dijaki in 2 učitelja. Med kratkotrajnimi enotedenskimi usposabljanji bodo udeleženci vključeni v delavnice, na katerih bodo v mednarodnih skupinah izvajali različne praktične naloge iz programiranja, krmiljenja in upravljanja robotov z namenom razvoja in izdelave ustreznih učnih enot, ki jih bomo kasneje prenesli v domače okolje. V okviru projekta načrtujemo tudi izdelavo posebnega priročnika za poučevanje naprednih sistemov umetne inteligence, izdelavo priročnika za učitelje s praktičnimi vajami za delo dijakov in izdelavo posebnih knjižnic in baz podatkov. Projekt traja od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022.

Nosilec projekta je Univerza Coruna, La Coruna, Španija, partnerske organizacije so Srednja šola David Bujan, Cambre, Španija, Srednja šola Augusta, Italija, Srednja šola A. Xunqueira, Fene, Španija, Regijski center za poklicno izobraževanje Panevezys, Litva, Srednja šola Joensuu, Finska in Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola iz Slovenije.

V izvedbene naloge projekta bo vključen oddelek 2. ET, skupaj z razredničarko dr. Natašo Meh Peer, ki ima nalogo koordinatorice, za strokovno vodenje je zadolžen Klemen Hleb, skrbnik projekta je Miran Papež.

Predstavitveni video

SLEVET (Student-driven Leadership Skills Development Programme in VET Schools)

Projekt spada v skupino projektov Erasmus+, KA2: šolska partnerstva.

V okviru projekta bomo izvedli posebni program za mladinske vodje z namenom razvijanja vodstvenih in podjetniških znanj in spretnosti dijakov v strokovnih šolah.

V šolskem letu 2019/20 bodo starejši dijaki po načelu medsebojne pomoči mlajšim dijakom izvajali praktične delavnice za razvoj potencialov na področju komunikacijskih spretnosti, timskega dela, veščin reševanja problemov, sposobnosti načrtovanja in organizacije, proaktivnega pristopa in sprejemanja iniciative ter obvladovanja stresa, prav tako bodo med delavnicami bogatili znanje iz slovenščine, angleščine in matematike. Predvidoma bodo delavnice potekale od novembra 2019 do aprila 2020 vsakih 14 dni na vseh treh strokovnih šolah ŠC Velenje: ŠSGO, ERŠ in ŠSD.

Mentorica za angleški jezik, ki se bo izvajal na ERŠ med prijavljenimi dijaki 1. TRA in 1. TRB, je Jolanda Melanšek.

Trajanje projekta: do 31. 8. 2020. Vodja projekta na nivoju ŠCV: Miran Papež.

Izobraževanje dijakov iz držav zahodnega Balkana

V šolskem letu 2021/22 na šoli izobražujemo v različnih programih SSI v okviru projekta ZAHODNI BALKAN 8 dijakov, in sicer 6 dijakov iz Srbije in 2 dijaka iz Bosne in Hercegovine.
4. TM obiskujejo 2 dijaka in 1 dijakinja iz Srbije,
4. TRB obiskujeta 2 dijaka iz BiH,
3. TRA obiskujeta 2 dijaka iz Srbije,
3. TM obiskuje 1 dijak iz BiH.

Projekt smo pridobili na Javnem razpisu za sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov iz držav zahodnega Balkana v Sloveniji od šolskega leta 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/2021 do zaključka izobraževanja, ki ga je razpisal javni sklad RS za razvoj kadrov.

Vodja projekta na nivoju ŠC Velenje je Peter Rozman.

Projekt EPAS in Eurošola

Dijaki ERŠ so vključeni v projekt EPAS in Eurošola.

Novost letošnjega leta je sodelovanje z debato in testi o znanju izbrane teme o EU, ki jo dijaki predstavijo drugim dijakom ERŠ. Kot tudi sodelovanje v evropskem parlamentu.

Naša naloga je urejen kotiček Evropske unije, ki se nahaja na levi pri vhodu v C stavbo in pa prireditev ob 9. maju, Dnevu Evrope, ko pripravimo, medijsko podprto, prireditev za dijake, kjer pripravimo tudi nekaj zabavnih iger na temo Evropske unije.

Pri tem se povezujemo in sodelujemo z dijaki Šole za storitvene dejavnosti. Koordinatorica projekta na ERŠ je dr. Nataša Meh Peer

Nacionalni projekt Rastem s knjigo

Dijaki ERŠ so že deseto leto vključeni v nacionalni projekt Rastem s knjigo za spodbujanje bralne kulture. Z njim skušamo srednješolce motivirati za branje kakovostnega in izvirnega mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
Dijaki bodo 1., 2. in 3. oktobra obiskali splošno knjižnico, kjer bodo prejeli knjigo pisateljice Cvetke Sokolov »V napačni zgodbi«. Knjigo bodo prebrali kot obvezno branje, o temi, vsebini se bodo pogovarjali in razmišljali pri urah slovenščine, posamezne dele bodo uprizorili.

Kot vsako leto bomo tudi tokrat sodelovali z dijaki iz Šole za storitvene dejavnosti.

Projekt Beremo skupaj

Letos bomo ponovno sodelovali pri nacionalnem projektu Beremo skupaj, ki poteka od 8. 9. do 12. 10. 2019. Dijaki bodo v knjižnici s svojimi učiteljicamii slovenščine glasno brali odlomke iz knjig po svojem izboru. Branja bodo potekala tudi v učilnici. Zaključni dogodek bo s skupnim branjem povezal dijake vseh šol ŠCV.

Podjetniške ideje – Start up

V šol. letu 2019/20 bomo pri izvajanju krožka podjetništva sodelovali s SAŠA inkubatorjem. Tudi tokrat bo poudarek na kreativnosti, podjetništvu in realizaciji idej. Sodelovali z inkubatorjem bo predstavljal iztočnico za Start up vikende, kjer bomo sodelovali z našimi dijaki. Cilj krožka je, da se dijaki ukvarjajo z neposredno podjetniško prakso, kjer bodo v timu in na podlagi svojih znanj ter veščin izoblikovali lastne poslovne ideje. V SAŠA inkubatorju bodo našim dijakom na podjetniški poti pomagali tudi mentorji s svetovanjem in dijakom omogočili prostore za razvoj idej.

Krožek podjetništva se bo odvijal v Podjetniškem centru Standard. Koordinator aktivnosti iz strani ERŠ je Islam Mušić.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660