srssersssdgimvssmicdsd

Predstavitev šole

Elektro in računalniška šola

Elektro in računalniška šola je ena izmed štirih srednjih šol na Šolskem centru Velenje. Izobraževanje poteka v petih izobraževalnih programih: elektrikar, elektrotehnik (PTI in SSI), tehnik računalništva in tehnik mehatronike. V šolskem letu 2021/22 se v teh programih izobražuje 467 dijakov. Pouk poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 14.35. Pred in po pouku ponujamo dijakom krožke, ki so njihova interesna dejavnost. Izobražujemo na dveh lokacijah: splošno-izobraževalne predmete in celotni izobraževalni program računalništva izvajamo na lokaciji Trg mladosti 3 (v središču Velenja), strokovne vsebine iz področja elektrotehnike in mehatronike pa izvajamo na lokaciji Koroška 62a (ob Škalskem in Velenjskem jezeru). Veliko pozornosti namenjamo dobri opremljenosti na vseh strokovnih področjih, kot tudi dobremu sodelovanju z gospodarstvom.

mic sola Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)

Prevoz dijakov v šolo je prilagojen pričetku in koncu pouka. Prevoz iz smeri Celja v Velenje je možen z vlakom in avtobusom. Prevozi iz drugih smeri v Velenje so možni z avtobusom. Avtobusno postajališče je v neposredni bližini šole. Dijaki imajo možnost nabave subvencionirane dijaške mesečne vozovnice. Dijaki iz bolj oddaljenih krajev imajo tudi možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu Šolskega centra Velenje. S tem šolskim letom lahko začasno uporabljajo brezplačen mestni lokalni prevoz.

Druga novost je brezplačen topel obrok za vse dijake.  Dijaki lahko jejo v jedilnici stavbe B (4. uro v dveh delih in 5. uro) in na MIC-u.

Učbenike si lahko izposodijo v šoli iz učbeniškega sklada.

Za lažje delo v šoli lahko dijak s šolo sklene pedagoško pogodbo, ki je namenjena pridobitvi statusa športnika, raziskovalca ali kulturnika ter dijaka s posebnimi potrebami.

Pred poukom in po pouku je čas za interesne dejavnosti – krožke.

predstavitev sole 1 predstavitev sole 2 predstavitev sole 3

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660