srssersssdgimvssmicdsd

Strokovna ekskurzija v vojaški muzej Pivka za 1. ET in 1. TM

Dijake 1. ET in 1. TM oddelka obveščamo, da se bodo v torek, 14. 5. 2019, udeležili strokovne ekskurzije v Park vojaške zgodovine v Pivki. Odhod bo ob 8.00 uri z avtobusne postaje Velenje, ogled muzeja bo ob 10.30 uri. Predviden odhod iz Pivke bo ob 13.00 uri.

Dijaki  si bodo v spremstvu vodnika ogledali Park vojaške zgodovine, kjer so na ogled postavljeni dragoceni primerki vojaške tehnične dediščine in predstavljena najbolj prelomna obdobja slovenske zgodovine 20. stoletja. Muzejske zbirke zajemajo tankovsko-artilerijsko zbirko, manjšo zbirko letal s helikopterjem Gazelo, parno lokomotivo iz 2. sv. v. in manjšo jugoslovansko diverzantsko podmornico P-913 Zeta. Dijaki se bodo ob ogledu seznanili z obdobjem 2. sv. v. in z obdobjem ameriške vojaške pomoči Jugoslaviji v 50. letih prejšnjega stoletja, poleg tega pa je poseben poudarek namenjen tudi predstavitvi obdobja slovenskega osamosvajanja. Dijaki si bodo v spremstvu vodnika ogledali tudi razstavo Pot v samostojnost, ki kronološko in na sistematičen način predstavlja obdobje slovenskega osamosvajanja vse od začetkov razpada nekdanje Jugoslavije do razglasitve samostojne države ter vmesne pomembne politične in socialne mejnike. Razstavo zaključuje predstavitev vojne za Slovenijo, ki jo dopolnjuje zbirka tankov, oklepnikov in drugih vozil iz 10-dnevne vojne za Slovenijo. V spremstvu vodnika si bodo ogledali tudi notranjost podmornice.

Cena strokovne ekskurzije znaša 19 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju

Spremljevalci ekskurzije:

Razred Spremljevalci Št. dijakov
1.ET Vlado AHTIK, inž. 17
1.TM Biserka LEDINŠEK, prof., Jernej AVBERŠEK, inž. 20

Navodila in zadolžitve bodo dijaki dobili pri pouku strokovnih modulov.

Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do (petka, 10. 5. 2019). Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Peter Vrčkovnik, dipl. inž.
organizator ekskurzije

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660