srssersssdgimvssmicdsd

Rezultati poklicne mature 2020 v jesenskem roku

Kandidate, ki ste opravljali poklicno maturo v jesenskem roku obveščamo, da bo razdelitev obvestil o uspehu in spričeval  v torek, 8. septembra 2020, ob 12:15  v učilnici C 304.

Kandidati, ki ste bili v tem roku neuspešni, se morate do 3. decembra 2020 prijaviti na naslednji rok, ki bo v času od 1. 2. 2021 do 13. 2. 2021.

Kandidati, ki boste prvič zagovarjali izdelek oz. storitev, morate mentorju oddati pisno dokumentacijo do 11. 1. 2021.

 

OPOZORILO:
42. člen
(popravljanje negativnih ocen poklicne mature)

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.

 

Tisti kandidati, ki nimate statusa dijaka, morate izpite ob prijavi plačati v tajništvu šole.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660