srssersssdgimvssmicdsd

Prometna vzgoja za dijake 2. letnikov

Šolski center Velenje in Avto šola Antlej organizirata 7 ur interesnih dejavnosti na temo Prometna vzgoja in etika v cestnem prometu za dijake oddelkov 2. letnika.

Program se bo odvijal v sejni dvorani Mestne občine Velenje in v učilnici Avto šole ANTLEJ v stavbi »farmina«, Trg mladosti 6. (tretje nadstropje – desno) ob sredah po naslednjem urniku:

– 2. EL (26 dijakov) 11. 10. 2017
– 2. TRB (23 dijakov) 18. 10. 2017
– 2. TM 2(21 dijakov) 25. 10. 2017
2. TRA (25 dijakov) 8. 11. 2017
– 2. ET (16 dijakov) 15. 11. 2017

Dijaki, ki imajo v teh dneh pouk na MIC-u, imajo malico prestavljeno v Gaudeamus na Trg mladosti.

PROGRAM

Dijaki se zberejo ob 8.00 uri pred glavnim vhodom v šolo. V spremstvu učitelja, ki ima v oddelku prvo uro pouk, gredo v sejno dvorano mestne občine Velenje. 

8.15 – 9.45
SEJNA DVORANA MESTNE OBČINE VELENJE
Policist PP Velenje

1. in 2. ura

 • Delo policistov.
 • Mladoletniško prestopništvo: vandalizem, droge in nasilje (po programu Medobčinske LAS).
 • Mladi v prometu.

 Ob 9.45 uri prevzame dijake predavatelj Avtošole ANTLEJ.

3. ura

 • Poznavanje motornega vozila in mehanski vidiki povezani s prometno varnostjo.
 • Luči, pnevmatike, zavore, sklopka …

10.30 – 11.00
GLAVNI ODMOR

11.00 – 14.15
Prometna vzgoja in vedenje v cestnem prometu

4. ura

 • Kategorije motornih vozil.
 • Postopek pridobitve vozniškega dovoljenja
 • Usposabljanje in vožnja s spremljevalcem (starostni pogoji 16 let in 6 mesecev)

5. ura

 • Udeleženci v prometu s povečano pozornostjo: pešci, kolesarji in mopedisti.

6. ura

 • Pravila o varnosti cestnega prometa s poudarkom na pravila vožnje v križiščih.

7. ura

 • Prometni znaki: znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe, obvestila, semaforji in znaki policistov.
 • Preizkus znanja – testiranje za nagradno vožnjo po poligonu.

Za najboljše reševalce testov bo na koncu vseh predavanj organizirana vožnja z avtomobili v spremstvu inštruktorjev na poligonu varne vožnje.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660