srssersssdgimvssmicdsd

Popravni in dopolnilni izpiti – junij 2017

Sestava komisij in potek izpitov v spomladanskem roku junija 2017 je objavljen v razdelku Dijaki – Izpiti.

Kandidati, ki nameravajo opravljati izpite v spomladanskem roku, se morajo prijaviti na izpit do petka, 23. junija 2017. Prijavnico oddajo razrednikom ob prejemu spričeval oz. obvestil o uspehu ali v tajništvu šole. Sicer pa se prijavijo na izpit(e) vsaj do torka, 27. 6. 2017.

POMEMBNO: Kandidati se morajo na izpite prijaviti tako, da imajo na dan največ en izpit. V primerih, ko sta za isti predmet razpisana dva roka, se lahko kandidat prijavi samo na enega. Kandidati morajo v desni zgornji kot prijavnice napisati izbrani datum opravljanja izpita, na katerega se prijavljajo.

Za vse kandidate, ki bodo opravljali dopolnilne in popravne izpite v spomladanskem roku, bomo organizirali priprave na izpite, ki bodo potekale v ponedeljek, 26. 6. 2017, torek, 27. 6. 2017 in sredo, 28. 6. 2017, od 8.00 do 12. ure.

Prav tako kandidate obveščamo, da se lahko v času priprav dogovorijo z učitelji za morebitne dodatne priprave, v kolikor datumi izpitnih rokov to dopuščajo.

Priprave bodo glede na predmetna področja potekale v naslednjih prostorih:
Matematika in Matematika v stroki: C 201, C 202, kabinet C 206, kabinet C 309
Slovenščina: C 304, C 305
Tuji jeziki: C 405, C 406
Družboslovni predmeti: C 407
Naravoslovni predmeti: C 306, C 103 (FIZ)
Umetnostna vzgoja: C 514
Strokovno teoretični predmeti – področje RAČUNALNIŠTVA: C 402, C 403
Strokovno teoretični predmeti – področje ELEKTROTEHNIKE: C 305, C 307, C 308, M2 205
Strokovno teoretični predmeti – področje MEHATRONIKE: C 307, C 308, M2 205
Praktični pouk – področje ELEKTROTEHNIKE: delavnice na MIC-u
Praktični pouk – področje MEHATRONIKE: delavnice na MIC-u
Športna vzgoja: telovadnica v stavbi C

Želimo vam veliko uspeha pri izpolnjevanju vaših učnih obveznosti.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660