srssersssdgimvssmicdsd

Jesenski športni dan

V četrtek, 21. 9. 2017, bomo organizirali jesenski športni dan z vsebino pohodništva in orientacije v naravi. Ekipo sestavlja 4–6 dijakov, ki poskušajo pohod opraviti v čim krajšem času ter poiskati 7 kontrolnih točk. Vsaj eden od ekipe mora imeti s seboj pametni telefon z možnostjo dostopa do mobilnih podatkov. Zaradi lažje organizacije bo start v dveh terminih:

 • ob 8.00 startajo oddelki:
  2. PTI, 1. PTI, 3. TRA, 3. TRB, 3. ET, 3. EL, 4. TRA, 4. TRB, 4. ET in 4. TM;

 

 • ob 9.30 startajo oddelki:
  1.
  ET, 1. TRA, 1. TRB, 1. TM, 1. EL, 2. ET, 2. TRA, 2. TRB, 2. TM in 2. EL.

Zbor za vse dijake je pri MIC-u. Vse sodelujoče opozarjamo, da se držijo naslednjih navodil:

 • za pohod obujte primerno obutev (planinski čevlji oz. visoki športni čevlji),
 • v nahrbtniku naj bo rezervna majica, anorak, malica in brezalkoholna pijača. Dijaki, ki malicate v šoli, boste imeli malico na MIC-u od 10.30 – 13.30 ure.
 • dijaki, ki predvidevate, da boste za pot porabili več časa, morate začeti med prvimi,
 • pred začetkom pohoda se javite na startnem mestu, kjer boste dobili navodila in orientacijsko karto,
 • hodite v skupini in se ne oddaljujte samovoljno,
 • na pohodu ni dovoljena uporaba kakršnihkoli prevoznih sredstev,
 • skrbite za lastno varnost in varnost drugih,
 • strogo je prepovedano obiranje jesenskih sadežev, uživanje alkohola, cigaret, vznemirjanje okolice, kjer hodite,
 • odpadke ne mečite po poti, ampak jih odnesite v smetnjake,
 • na pohodu pričakujemo primerno obnašanje,
 • športni dan je dijaku priznan, če pot prehodi v največ 4 urah in opravi vse kontrolne točke.

Športni dnevi so del interesnih dejavnosti, ki so sestavni del izobraževalnega programa. Opravljenost le-teh je pogoj za napredovanje v višji letnik. Za vse odsotne dijake bo organiziran nadomestni športni dan v popoldanskem terminu. Datum bo določen naknadno.

V kolikor bo slaba vremenska napoved, se športni dan prestavi na kasnejši termin.

POMEMBNO ZA RAZREDNIKE IN UČITELJE NA KONTROLNIH TOČKAH

 • Učitelji ŠVZ in razredniki pravočasno seznanimo dijake z navodili za izvedbo pohoda.
 • Opozorite dijake na varnost, obnašanje, odpadke, na posledice nastale škode.
 • Za boljšo medsebojno komuniciranje si izmenjajte telefonske številke.
 • Učitelji na kontrolnih točkah morate zapisati čas prihoda in odhoda ekipe.
 • V primeru poškodbe poskrbite za poškodovanca, obvestite vodstvo šole in starše.
 • Seznam odsotnih dijakov na športnem dnevu morate razredniki oddati v poštni predal Franca Oblaka do ponedeljka, 25. 9. 2017.

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660