srssersssdgimvssmicdsd

Ekskurzija za dijake 2. TRA, 2. TRB, 2. ET in 2. TM

Dijake 2. letnikov (2. TRA, 2. TRB, 2. ET, 2. TM) obveščamo, da se bodo v torek, 29. 5. 2018,  udeležili strokovne ekskurzije na Solčavsko. Spoznali bomo naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Solčavskega.

Odhod bo ob 8.15 z avtobusne postaje Velenje. Predviden prihod v Velenje okoli 16.00 ure.

Program ekskurzije:

09.00 Prihod v Solčavo v Center Rinka (dijake razdelimo v dve skupini, ena skupina gre v razstavne prostore fosilov, metuljev .., druga pa v Center Rinka, nato se zamenjata. Če bodo dijaki imeli zraven sendvič, bodo imeli čas, da pomalicajo, v bližini pa je tudi samopostrežna trgovina, kjer si lahko kaj kupijo);

predstavitev Solčavskega – evropske destinacije odličnosti:

  • ogled stalne razstave in multimedijske predstavitve v Centru Rinka z naslovom »Solčavsko – sprehod v naročje Alp«
  • ogled razstave fosilov iz srednjega triasa (izjemne najdbe na Solčavskem, zaradi katerih se Slovenija uvršča med najpomembnejše lokacije triasnih fosilov na svetu) ”Zgodbe zapisane v kamnu”;
  • kmečki vrt,
  • razstava metuljev,
  • razstava ročnih del.

11.30  ogled krajinskega parka Logarska dolina, sprehod po  poti po Logarski dolini (ca. 1,5 h hoje s postanki);

  • hoja do slapa Rinka;

14.00  kosilo v Kmečki hiši Ojstrica v Logarski dolini.

Navodila in zadolžitve dijakov:

Dijake bo po skupinah in avtobusih razdelila Mojca Ošep, vodja ekskurzije.
Dijaki dobijo delovne liste (s seboj morajo imeti pisalo in podlago) in jih oddajo spremljevalcem na avtobusu.

Spremljevalci:

Mojca OŠEP, prof., Marjetka HERODEŽ, prof., Sašo GNILŠEK, prof.,  Peter VRČKOVNIK, dipl. inž., Tea SELIČ, univ. dipl. muz., Nedeljko GRABANT, dipl. inž.

Cena strokovne ekskurzije je 13 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju.

Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do četrtka, 24. 5. 2018. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en  delovni dan pred odhodom do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Organizator ekkurzije:
Mojca Ošep, prof.

Koordinatorka ID:
Petra Mastnak, prof.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660