srssersssdgimvssmicdsd

Nogometni turnir in predaja ključa

Obveščamo vas, da bomo na Elektro in računalniški šoli v petek, 18. 5. 2018, v dopoldanskem času izvajali interesne dejavnosti.

Prve štiri ure bo potekal pouk po urniku (malica odvisna od urnika posameznih oddelkov, 3. ali 4. šolska ura); dijaki, ki imajo pouk v strnjeni obliki, gredo na malico po dogovoru z učiteljem; dijaki, ki so ta dan na MICu, imajo malico na tej lokaciji in morajo pravočasno priti na Trg mladosti.

Ob 11.30 uri pridejo dijaki vseh oddelkov v Športno dvorano ŠCV, kjer bo potekal nogometni turnir. Zaključek turnirja s finalom je predviden ob 12.30 uri. Vse informacije glede nogometnega turnirja dobijo tekmovalci pri športnih pedagogih.

V sklepnem delu interesnih dejavnosti pa se bo odvijal tradicionalni dogodek Predaja ključa, ki ga v letošnjem šolskem letu organizira 4. TM oddelek.

Po končanih dejavnostih (okoli 14.00 ure) gredo dijaki domov.

Spremljevalci:

Razred Spremljevalci Št. dijakov
1. ET Simona DIKLIČ, prof., Ivan ŠKOFLEK, inž. 19
1.TRA mag. Vlasta LEBAN, prof., Nada PIRNAT, prof. 28
1.TRB Mojca OŠEP, prof., Jernej AVBERŠEK 27
1.TM Sonja LUBEJ, prof., Klemen HLEB, dipl. inž. UN 24
2.ET Peter VRČKOVNIK, dipl. inž. 16
2.TRA Marjetka HERODEŽ, prof., Miran ZEVNIK, univ. dipl. inž. 23
2. TRB Gregor HRASTNIK, univ. dipl. inž., Uroš REMENIH, inž. 23
2.TM Tea SELIČ, univ. dipl. muz., Branko VIŠNJAR 21
3.ET mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž., Matjaž ŽERAK, univ. dipl. inž. 25
3.TRA Beti TOMIC, prof., Nedeljko GRABANT, dipl. inž. 23
3.TRB mag. Simon MUHA, univ. dipl. inž., Stanislav OSOJNIK, inž. 21
3.TM Petra MASTNAK, prof., Zvone CENCEN, dipl. inž. 27
4.ET Lidija ŠUSTER, prof. 12
4.TRA Bojana VRBNJAK, prof., Anton KALIŠNIK, univ. dipl. inž. 25
4.TRB Urška KOLETNIK, univ. dipl. psihol. 25
2.EL Janko ČEKON, predm. učit., Primož ŠAJNA, inž. 26
1.PTI Vlado AHTIK, inž. 16
2.PTI mag. Janko MALOVRH, univ. dipl. inž. 13

Pripravili:
Petra Mastnak, prof.
Jolanda Melanšek, prof.
Franci Oblak, prof.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660